Как се стартира / отваря сватбен магазин?

Съдържание на статията

4.9
(100)

Сватбеният магазин продава рокли и аксесоари предимно на бъдещите булки и на членовете на сватбеното тържество (например шаферката, майката на булката и др.) Той предлага и услуги по преправяне, за да може всеки да получи перфектната форма. В някои булчински магазини се продават и рокли за официални случаи, като абитуриентски бал и др.

Започнете бизнес със сватбен магазин, като следвате тези 10 стъпки:

 • Планирайте бизнеса си с булчински магазин
 • Формиране на вашия Bridal Shop Business в юридическо лице
 • Регистрирайте бизнеса си с магазини за булки за данъци
 • Открийте бизнес банкова сметка и кредитна карта
 • Създаване на счетоводство за вашия бизнес с магазини за булки
 • Получаване на необходимите разрешителни и лицензи за вашия бизнес с магазини за булки
 • Получаване на бизнес застраховка за булчински магазин
 • Определяне на търговската марка на вашия магазин за булки
 • Създаване на уебсайт на вашия бизнес магазин за булки
 • Настройте телефонната си система за бизнес магазини

Стартирането на бизнес е свързано с нещо повече от регистрирането му в държавата. Съставихме това просто ръководство за започване на бизнес с булчински магазин. Тези стъпки ще гарантират, че новият ви бизнес е добре планиран, регистриран правилно и отговаря на изискванията на закона.

Планирайте бизнеса си

Планирайте бизнеса си - Как?NET

Ясният план е от съществено значение за успеха на предприемача. Той ще ви помогне да очертаете спецификите на вашия бизнес и да откриете някои неизвестни. Няколко важни теми, които трябва да разгледате, са:

 • Какви са началните и текущите разходи?
 • Кой е вашият целеви пазар?
 • Колко можете да таксувате клиентите?
 • Как ще наречете бизнеса си?

За щастие ние сме направили голяма част от тези проучвания вместо вас.

Какви са разходите, свързани с откриването на бизнес сватбен магазин?

Какви са разходите, свързани с откриването на бизнес сватбен магазин

Собствениците трябва да изчислят разходите за наем, инвентар, заплати на персонала, маркетинг и застраховки. Разходите могат да бъдат от няколко хиляди до 50 000 USD (или повече) в най-конкурентните квартали.

Какви са текущите разходи за бизнес сватбен магазин?

Какви са текущите разходи за бизнес сватбен магазин

Собствениците на булчински магазини трябва да отчитат разходите си за инвентар, наем/ипотека и застраховка. Те ще трябва да вземат предвид и заплатите на персонала, както и текущите разходи за маркетинг и придобиване на нови дизайнери.

Кой е целевият пазар?

как се стартира отваря цветарски магазин 6

Теоретично целевият пазар може да бъде всяка социално-икономическа група, тъй като повечето булки предпочитат да носят специална рокля за специалния повод. Собствениците ще трябва да изберат на кого да предлагат модата си. Например, да продават предимно на жени от средната класа, но да поддържат и секция с модни облекла за тези, които може би гледат да пестят.

Как се печели от бизнес сватбен магазин?

как се печели от бизнес сватбен магазин - Как?NET

Сватбеният магазин печели пари, като продава на клиентите си сватбени рокли, рокли за шаферки и други сватбени аксесоари.

Колко можете да таксувате клиентите?

колко-можете-да-таксувате-клиентите-1

Булките обикновено са склонни да се похарчат за качествена рокля, дори когато сватбените им бюджети не са безкрайни. Средната цена на сватбена рокля е около 1100 долара, но е известно, че булките харчат и петцифрени суми.

Каква печалба може да реализира бизнесът на сватбения магазин?

каква печалба може да реализира бизнесът на сватбения магазин - Как?NET

При сватбените продажби надценките на дребно са значителни. Цената на едро на сватбената рокля обикновено е два пъти по-висока от цената на суровините, а цената на дребно обикновено е два пъти по-висока от цената на едро. Така че рокля, която струва 500 USD, може лесно да се продаде за 1000 USD на едро и 2000 USD в магазина.

Как можете да направите бизнеса си по-печеливш?

как-можете-да-направите-бизнеса-си-по-печеливш-2

Има много начини за привличане на широк кръг от клиенти в магазина – от аксесоари през шивашки изделия до есенни официални рокли. Магазините за булки могат също така да обмислят възможността да добавят елемент на „куфарче“ към бизнеса си, когато носят модата си в дома на булката, за да я покажат.

Как ще наречете бизнеса си?

как-ще-наречете-бизнеса-си

Изборът на подходящо име е важен и предизвикателен.

Когато регистрирате име на фирма, препоръчваме да проучите името на фирмата, като проверите:

 • бизнес регистрите на вашия щат
 • Федерални и щатски регистри за търговски марки
 • платформи на социални медии
 • наличност на уеб домейн.

Много е важно да си осигурите име на домейн, преди някой друг да го направи.

Създаване на фирма

създаване-на-фирма

Създаването на юридическо лице за стопанска дейност, като например LLC или корпорация, ви предпазва от това да носите лична отговорност, ако бизнесът на вашия сватбен магазин бъде съден.

Регистрация за данъци

регистрация-за-данъци

Преди да отворите бизнес, ще трябва да се регистрирате за различни щатски и федерални данъци.

Данъци за малкия бизнес

данъци за малкия бизнес

В зависимост от това каква бизнес структура сте избрали, може да имате различни възможности за това как ще се облага бизнесът ви. Например, някои LLC могат да се възползват от облагането като S корпорация (S corp).

Откриване на бизнес банкова сметка и кредитна карта

откриване-на-бизнес-банкова-сметка-и-кредитна-карта

Използването на специални бизнес банкови и кредитни сметки е от съществено значение за защитата на личните активи.

Когато личните и служебните ви сметки са смесени, личните ви активи (дом, кола и други ценности) са изложени на риск в случай на съдебен процес срещу бизнеса ви. В бизнес правото това се нарича „пробиване на корпоративния воал“.

Освен това научаването на това как да изградите бизнес кредит може да ви помогне да получите кредитни карти и друго финансиране на името на вашия бизнес (вместо на ваше), по-добри лихвени проценти, по-високи кредитни линии и др.

Откриване на бизнес банкова сметка

откриване-на-бизнес-банкова-сметка

Освен че е задължително условие при кандидатстване за бизнес заеми, откриването на бизнес банкова сметка:

 • Разделя личните ви активи от активите на компанията, което е необходимо за защита на личните активи.
 • Улеснява воденето на счетоводството и подаването на данъчни декларации.

Вземете бизнес кредитна карта

 • Разделете личните и служебните разходи, като поставите на едно място всички служебни разходи.
 • Изграждате кредитна история на фирмата си, която може да бъде полезна за набиране на средства на по-късен етап.

Създаване на бизнес счетоводство

създаване-на-бизнес-счетоводство

Регистрирането на различните разходи и източници на приходи е от решаващо значение за разбирането на финансовите резултати на вашия бизнес. Воденето на точни и подробни отчети също така значително улеснява подаването на годишни данъчни декларации.

Получаване на необходимите разрешителни и лицензи

получаване-на-необходимите-разрешителни-и-лицензи

Неполучаването на необходимите разрешителни и лицензи може да доведе до големи глоби или дори до закриване на бизнеса ви.

Държавни и местни изисквания за лицензиране на бизнеса
Някои държавни разрешителни и лицензи може да са необходими за управлението на бизнес сватбен магазин.

Сертификат за обитаване

сертификат-за-обитаване

Бизнесът с булчински магазини обикновено се извършва в магазин за булчински стоки. Бизнесът, който работи на физическо място, обикновено се нуждае от сертификат за обитаване (CO). CO потвърждава, че са спазени всички строителни норми, закони за зониране и правителствени разпоредби.

Ако планирате да наемете място:

 • Обикновено отговорността за получаване на CO е на наемодателя.
 • Преди да наемете, потвърдете, че наемодателят има или може да получи валидно разрешение за ползване, което е приложимо за бизнес сватбен магазин.
 • След основен ремонт често се налага издаването на ново CO. Ако мястото на бизнеса ви ще бъде ремонтирано преди откриването, препоръчваме да включите в договора за наем текст, в който се посочва, че плащанията по наема няма да започнат, докато не бъде издадено валидно СО.


Ако планирате да закупите или построите място:

 • Ще бъдете отговорни за получаването на валидно разрешение за ползване от местния държавен орган.
 • Прегледайте всички строителни норми и изисквания за зониране за местоположението на вашия бизнес, за да сте сигурни, че бизнесът ви в сватбения магазин ще бъде в съответствие и ще може да получи CO.

Получаване на бизнес застраховка

получаване-на-бизнес-застраховка

Също както при лицензите и разрешителните, бизнесът ви се нуждае от застраховка, за да работи безопасно и законосъобразно. Бизнес застраховката защитава финансовото благосъстояние на вашата компания в случай на покрита загуба.

Съществуват няколко вида застрахователни полици, създадени за различни видове бизнес с различни рискове. Ако не сте сигурни за видовете рискове, пред които може да е изправен вашият бизнес, започнете със застраховка „Обща гражданска отговорност“. Това е най-често срещаното покритие, от което се нуждаят малките предприятия, така че е чудесно начало за вашия бизнес.

Друга важна застрахователна полица, от която се нуждаят много предприятия, е застраховката за обезщетение на работниците. Ако бизнесът ви има служители, има голяма вероятност държавата ви да изисква от вас да имате застраховка „Компенсация на работниците“.

Определете своята марка

определете своята марка

Вашата марка е това, което представлява компанията ви, както и начинът, по който бизнесът ви се възприема от обществеността. Силната търговска марка ще помогне на бизнеса ви да се открои сред конкурентите.

Как да популяризирате и продавате бизнес сватбен магазин

Как да популяризирате и продавате бизнес сватбен магазин - Как?NET

Техниките ви за популяризиране ще варират значително в зависимост от избраната от вас клиентела. Ако продавате висша мода за 50 000 долара или повече, ще искате да създадете мрежа от контакти, като организирате ексклузивни партита или подобни модни събития от висок клас. Ако обслужвате хора с по-скромни доходи, използвайте интернет реклама или телевизионни реклами, за да привличате хора в магазина си. Един от най-добрите маркетингови методи е подходящата постановка на витрините ви. Представянето на най-добрите ви рокли върху манекени е чудесен начин да дадете на потенциалните клиенти представа за стиловете, които ще намерят вътре.

Как да накарате клиентите да се върнат

как-да-накарате-клиентите-да-се-върнат

Най-доброто нещо, което собственикът може да направи, е да се съсредоточи върху малките неща, които правят преживяването на клиентите впечатляващо. Чаша кафе или чаша шампанско могат да бъдат чудесен начин да успокоите хората и да покажете, че сте готови да направите нещо повече – особено ако обслужвате хора от средната класа. Клиентите искат качествени рокли на достъпни цени, но също така искат да бъдат третирани с уважение и съчувствие по време на стресиращ момент.

Създаване на вашия бизнес уебсайт

създаване-на-вашия-бизнес-уебсайт

Въпреки че създаването на уебсайт е важна стъпка, някои може да се опасяват, че тя е непосилна за тях, защото нямат опит в изграждането на уебсайтове. Въпреки че това може да е било основателен страх през 2015 г., през последните няколко години уеб технологиите отбелязаха огромен напредък, който прави живота на собствениците на малък бизнес много по-лесен.

Ето основните причини, поради които не трябва да отлагате изграждането на уебсайта си:

 • Всички легитимни фирми имат уебсайтове – точка. Размерът или отрасълът на вашия бизнес нямат значение, когато става въпрос за онлайн бизнеса ви.
 • Акаунтите в социалните медии, като страници във Facebook или бизнес профили в LinkedIn, не заместват собствения ви уебсайт.
 • Инструментите за създаване на уебсайтове като GoDaddy Website Builder направиха създаването на основен уебсайт изключително лесно. Не е необходимо да наемате уеб разработчик или дизайнер, за да създадете уебсайт, с който можете да се гордеете.

Настройка на бизнес телефонна система

настройка-на-вашата-бизнес-телефонна-система

Създаването на телефон за вашия бизнес е един от най-добрите начини да запазите личния и служебния си живот разделени и поверителни. Това не е единственото предимство; то също така ви помага да направите бизнеса си по-автоматизиран, придава му легитимност и улеснява потенциалните клиенти да ви намират и да се свързват с вас.

Има много услуги, достъпни за предприемачите, които искат да създадат бизнес телефонна система. Прегледахме най-добрите компании и ги класирахме въз основа на цената, функциите и лекотата на използване. Вижте нашия преглед на най-добрите бизнес телефонни системи 2022, за да намерите най-добрата телефонна услуга за вашия малък бизнес.

Подходящ ли е този бизнес за вас?

подходящ ли е този бизнес за вас

Хората, които обичат сватбите и модата, ще се развиват добре в този бизнес. Сватбите се планират трудно, но когато всичко се получи, те могат да бъдат изключително удовлетворяващи. Собственикът на сватбен магазин трябва да има вродено чувство и страст да подчертава вълнението, а не стреса от сватбите.

Какво се случва през един типичен ден в булченски магазин?

какво се случва през един типичен ден в булченски магазин - Как?NET

Един типичен ден в булчински магазин вероятно ще включва работа в търговската зала, доколкото е възможно, и проучване на новите тенденции в официалната мода. Собствениците ще трябва да отделят време и за основни административни задължения, маркетинг и складиране на стоки.

Кои са уменията и опитът, които ще ви помогнат да изградите успешен бизнес в булчински магазин?

кои са уменията и опитът които ще ви помогнат да изградите успешен бизнес в булчински магазин 1 - Как?NET

В идеалния случай собствениците трябва да имат опит в търговията на дребно, преди да започнат работа. Те трябва да са организирани и да имат умение да управляват хора и сложни ситуации. За тези, които сами проектират сватбените си рокли, може да е трудно да преминат от продажба на ad-hoc рокли към пълноценен магазин.

Какъв е потенциалът за растеж на бизнеса с булчински магазини?

какъв е потенциалът за растеж на бизнеса с булчински магазини - Как?NET

Потенциалът за растеж на сватбените магазини може да бъде забавен от ръста на онлайн продажбите, но със сигурност не е невъзможно да се постигне траен успех. Изобилието от възможности за избор на пазара днес може да бъде не само зашеметяващо от гледна точка на изобилието, но и зашеметяващо от гледна точка на разнообразието, качеството и разходите. Тези, които могат да се ориентират към най-търсените модни тенденции на деня и да предоставят истинско обслужване на клиентите, могат да си изградят стабилна клиентела още от самото начало.

Намерете бизнес ментор

намерете-бизнес-ментор

Един от най-големите ресурси, с които може да разполага един предприемач, е качественото наставничество. Когато започнете да планирате бизнеса си, свържете се с безплатен бизнес ресурс близо до вас, за да получите необходимата помощ.

Наличието на мрежа за подкрепа, към която да се обърнете в трудни моменти, е основен фактор за успеха на новите собственици на бизнес.

Учете се от други собственици на бизнес

учете-се-от-други-собственици-на-бизнес

Искате ли да научите повече за стартирането на бизнес от самите предприемачи? Посетете поредицата за основатели на стартъпи на Startup Savant, за да получите предприемачески прозрения, уроци и съвети от самите основатели.

Ресурси в помощ на жените в бизнеса

ресурси-в-помощ-на-жените-в-бизнеса

Съществуват много ресурси, предназначени специално за жени предприемачи. Събрали сме необходимата и полезна информация, която ще ви помогне да постигнете успех както в професионален, така и в личен план:

 • Финансиране
 • Събития
 • Ръководства
 • Подкрепа

Какви са някои вътрешни съвети за стартиране на бизнес с булчински магазин?

какви са някои вътрешни съвети за стартиране на бизнес с булчински магазин - Как?NET

Съществуват различни начини за постигане на успех в бизнеса с булчински магазини. Може да имате око за дизайнери и талант за обслужване на клиенти. Може да сте талантлив шивач или дизайнер, който създава истински шедьоври за своите клиенти. Може дори да сте в състояние да купите сватбен магазин и да наемете талантлив помощник-дясна ръка, който да реализира визията си.

Както и да решите да го осъществите, трябва да разберете хората, които стоят зад покупката. Специалните поводи са любим начин да се откъснете от всекидневната суета. Вие продавате не просто красива рокля, а цялостно преживяване. Хората, които се справят добре в този бизнес, са не само трудолюбиви и готови да поемат различни роли, но и уникално талантливи в способността си да успокоят претоварената булка.

Съществуват и възможности за франчайзинг (напр. Bride’s Entourage и др.) за тези, които не са съвсем сигурни откъде да започнат. Франчайзингът гарантира, че собствениците започват с утвърдена репутация, което може да помогне на магазина им да получи предимство още в самото начало. Освен това те ще разполагат с определен бизнес модел, който да следват и който вече е доказал успеха си сред клиентите. Въпреки това дори собствениците на франчайз трябва да са готови да мислят нестандартно, когато става въпрос за складиране и продажба на наистина незабравими рокли.

Собствениците може също така да искат да подчертаят какво прави техния магазин уникален спрямо онлайн пазаруването. Въпреки рязкото нарастване на популярността, повечето хора все още предпочитат личното общуване при пазаруване в магазин. Да предложите на хората обслужване на едно гише в техния град е чудесен начин да пресечете объркването и разочарованието от пазаруването на специална рокля онлайн. Не само че е напълно безлично да се купува от безличен купувач на уебсайт, но и отнема част от магията на роклята.

Как и кога да създавате екип

как-и-кога-да-създавате-екип

Собствениците на булчински магазини, които избират да провеждат консултации само с предварителна уговорка, не е задължително веднага да създадат екип. Ако обаче планирате да управлявате по-традиционен магазин, тогава има смисъл да наемете хора веднага. Търсете хора, които имат опит както в областта на модата, така и в обслужването на клиенти. Служителите ще трябва да разбират по-уникалните моменти от бизнеса, за да успеят.

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.9 / 5. Брой гласове: 100

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!