Как възникват земетресенията? (Причини)

4.8
(12)

„Морето се разпени, напълни пристанището и разруши напълно корабите, които стояха на котва, Вихрушки от пламък и пепел изпълваха улиците и площадите, къщите се срутиха, покривите пропадаха чак до основите, които избухваха. Тридесет хиляди жители на различна възраст и с различен пол бяха погребани и премазани под, развалините“

(Волтер, „Кандид“).

Така Волтер описва земетресението от 1755 година, което разрушава Лисабон и отнема живота на 30 000 души. Много съвременници на това при- родно бедствие виждат в него спра- ведливо наказание за греховния начин на живот на хората.

Всяка година на планетата Земя стават повече от един милион земетресения. Повечето от тях поради ниската си степен изобщо не биват усетени от хората,

Според географското местоположение на огнището се различават земетресения на сушата и земетресения под водата. По отдалечеността на огнището от земната повърхност земетресенията се делят на няколко вида: местни (локални), близки, отдалечени и много отдалечени земетресения.

При локалните земетресения епицентърът се намира в областта на разрушенията, при близките той е на по-малко от 1000 км, а при отдалечените земетресения той е на 10 000 и повече километри.

Според силата на труса земетресенията биват слаби, средно силни, силни и световни. Най-силните земетресения се регистрират от всички точки на Земята.

Според дълбочината на огнището земетресенията се делят на плитки, или нормални, и дълбоки. От огнището на земетресението по цялата земя се разпространяват концентрични трептения. Те се наричат земетръсни, или сеизмични вълни. Думата „сеизмос“ е от гръцки произход и означава „разрушение”.

Най-сериозните разрушения при земетресения се наблюдават близо до епицентъра. Разрушенията се констатират с помощта на измервателни инструменти и чрез оглед на мястото.

Най-важният уред за измерване и изследване на земетресенията е сеизмографът. Той регистрира сеизмичните вълни. За да се получат точни данни, сеизмографът не трябва да се допира до земята, след като е инсталиран. По този начин постоянните движения на земната кора няма да влияят на работата на апарата.

сеизмограф - Как?NET

Ето защо чрез различни начини на окачване с пружини или шарнири се прави всичко възможно, за да се намали влиянието на движенията на Пластовете под земята.

Отдалечеността на огнището може да се определи въз основа на сеизмичната крива на продължителността на земетресението. При това се изхожда от появяването на различните видове вълни по различно време на определени места на земетръса и след това от всички получени данни може да се изчисли отдалечеността на епицентъра на земния трус

Днес тези изчисления се правят с помощта на модерни компютри. След локализиране на земетресението се получава информация за измерената сила на земния трус в магнитуди и стойността се нанася върху скалата на Рихтер. Калифорнийският сеизмолог Чарлз Рихтер въвежда през 1935 година класификация на силата на земетресенията. Измервания на интензитета на наблюдаваните земни трусове, които всъщност представляват субективна преценка на силата на труса, се правят по скалата на Меркали.

Причини за възникване на земетресения

По времето на гръцкия философ Аристотел се е смятало, че причината за земетресенията са подземни огньове и бури.

В древна Япония са вярвали, че огромна риба носи Земята и нейните движения предизвикват земетресенията. В наше време причините за това при- родно явление са доста добре известни.

В 90% от случаите земетресенията са в тясна връзка с тектоничните движения на литосферата. Повечето земетресения възникват по протежението на границите между плочите. Тези плочи или се приплъзват една над друга, или се сблъскват, или се раздалечават. Когато плочите се отдалечават една от друга, се предизвикват само леки земетресения. За по-силните земни трусове трябва да са налице различни причини.

тектонични плочи 2 - Как?NET

Когато плочите се приплъзват една върху друга, се зараждат големи напрежения, които изведнъж се освобождават и предизвикват земен трус, както се случва в град Мексико през 1985 година и броят на загиналите възлиза на 10 000 души.

Хоризонтални размествания се наблюдават при падината Сан Андреас, която минава по протежението на границата между Северноамериканската и Тихоокеанската плоча. Така например по време на земетресението при Лома Приета през 1989 година Северноамериканската плоча се издига с 1 м, а Тихоокеанската се премества с 2 м на северозапад.

По-голяма част от множеството вълни, за щастие, са уловени от основата, Най-честата причина за земетресенията са разместванията по вертикално насочена разделна линия, какъвто е земният трус в Армения през 1988 година.

Там огнището на земетресението се намира на 10 км под земната повърхност, разрушението обаче достига чак до повърхността. Земетресения, чиито огнища са на дълбочина повече от 100 км, се наблюдават най-често по континенталните граници или вериги от острови, които са разположени близо до океански падини или близо до млади вулканични планини, като например веригата от острови на Япония и западното крайбрежие на Южна Америка.

тектонични плочи - Как?NET

Тук плочите се сблъскват, така че огънатата надолу повърхност потъва под разкъсаната повърхност в мантията на Земята. Огнищата на земетресенията се намират на една равнина, която е наклонена и се разпростира от океана към сушата. Те са на дълбочина до 700 км. Тази област се нарича зона на Вадати-Беньоф.

В тези области може да се появят допълнително и хоризонтални размествания на земните пластове. През 1995 година части от островите Порт Айлънд и Роко Айлънд се разместват с 4 метра! Нормалната ширина на разместване е между 10 и 20 см.

В области, разположени далеч от краищата на тектоничните плочи, много рядко стават земетресения. Към тези региони се числят Северна Европа и източната част на Съединените щати, Въпреки това през 1750 година земетресение разлюлява град, Лондон, а през 1811 година в Мисури са регистрирани няколко земетресения. И до днес не разполагаме със задоволително обяснение за земните трусове в средата на континен талните плочи.

Може би дълбоко в земната кора се намират все още неизвестни за нас граници на плочите, които са предизвикали тези трусове, Вулканичен произход имат 7% от земетресенията на Земята.

Става въпрос за така наречените вулканични земетресения, при които разтърсването на Земята е свързано по време и по място с вулканична дейност, 3% от земетресенията са причинени от потъване или разрушаване на част от земната повърхност. Те възникват при пропадане на горната част на различни видове подземни пещери и имат малък обсег.

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.8 / 5. Брой гласове: 12

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!