Как се пише декларация?

4.9
(21)

Научете как се пише декларация в свободен текст. Добавили сме ви и пример и образец, с които да напишете декларацията по-лесно.

Кога се пише декларация?

Декларацията е документ, който се пише и подава в свободен текст в случаите, в които искаме да опишем дадено извършено действие – внасяне на пари, получаване на вещи, край на дедено действие, изпълнение на задача. Например, възможно е да искате да подадете декларация в НАП, който съдържа информация, че сте внесли пари.

Как се пише декларация в свободен текст?

Декларацията в свободен текст се пише много лесно, просто и бързо.

Първо, озаглавета документа и напишете думата ДЕКЛАРАЦИЯ – центрирано.

След това напишете своето име, фамилия и адрес по лична карта.

Свободният текст трябва да започва с думата: Декларирам

Например: „Декларирам, че съм внесла наказателна такса за просрочено погасяване на полица номер 12345 на дата 12.01.2022г.“

В края на документа напишете датата на декларацият и се подпишете.

Образец и пример за декларация в свободен текст

Образец на Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ………………………………………………………………………..
/трите имена по документ за самоличност/
Адрес ……………………………………………………………………..
/населено място, улица, бл., вх., ет., ап./
Декларирам, че препоръчана пратка (писмо, малък пакет), колет
с баркод № ……………………………, подаден /а/ на …………………………
за …………………………. не ми е върната обратно и нямам информация за
доставката на същата.

Съдържанието на пратката е
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
и неговата левова равностойност е ……… лв.

Прилагам оригиналната разписка, получена при подаването на
пратката.

Декларирам, че за подадени неверни данни нося отговорност
съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: Подпис:

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.9 / 5. Брой гласове: 21

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!