Как се пише жалба до агенция за закрила на детето?

5
(1)

Научете как се пише жалба до агенция за закрила на детето – стъпка по стъпка. Лесно и просто обяснение и съвети за изготвяне на тескта на жалбата.

Кой може да напише жалба до Агенция за закрила на детето?

Всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми органите, отговарящи за предпеимане на мерки;

 1. Дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане
  или
 2. Държавната агенция за закрила на детето
  или
 3. Министерството на вътрешните работи

Къде се пише и подава жалба към Агенция за закрила на детето?

Всеки може да подаде жалба към Агенция за закрила на детето – независимо дали става въпрос за дете или възрастен.

Първият начин е чрез посещение на местната дирекция „Социално подпомагане“.

Друг начин е да подадете вашата жалба или сигнал като позвъните на телефоните, описани в сайта на ДАЗД – Държавна агенция „Закрила на детето“.

Дирекция „Социално подпомагане“ ще извърши проверка по вашата жалба или сигнал и може да даде задължителни предписания за отстраняване на нарушенията. Дирекцията е задължена да сигнализира при нужда полицията, прокуратурата или съда в зависимост от случая. Директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи или председателят на ДАЗД може да наложи административно наказание на нарушителя.

Има и няколко телефонни номера, на които можете да потърсите Агенция за закрила на детето и да споделите своите опасения:

Телефони за подаване на сигнал към Агенция за закрила на детето

 • София – тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39, 02/9339053
 • Бургас – тел./факс: +359 56/82 71 53
 • Варна – тел./факс: +359 52/64 24 25
 • Враца – тел./факс: +359 92/66 65 25
 • Пловдив – тел./факс: +359 32/64 97 98
 • Русе – тел./факс: +359 82/82 69 72;

–––- ДРУГИ –––––

 • Национална телефонна линия за деца: тел. 116 111 и на тел. 112
 • Зона ЗаКрила София, покрива областта – 0876692280, телефона е 24/7
 • Зона ЗаКрила Монтана, покрива областта – 0897011347, телефона е 24/7
 • Зона ЗаКрила Шумен, покрива и областта – 0893361104, телефона е 24/7
 • Телефон на горещата телефонна линия за пострадали от насилие + 359 2 9817686 – на цената на градски разговор или 0800 18676 – безплатен. Линията работи от 9 до 21.00 ч. Първият телефон на линията е достъпен и за хора извън страната.
 • Национално централно бюро – Интерпол: тел. +35929824351. Сигналите се подават в случай на престъпления от международен мащаб чрез Интернет и секс туризъм.
 • Сигнал за кибертормоз може да се подаде тук – http://www.cybercrime.bg/bg/contacts.
 • Сигнал за вредно и незаконно съдържание в българското интернет пространство може да подадете тук.
 • Местни Районни полицейски управления
 • Местни Отдели за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане.
 • Общ европейски номер за спешни обаждания 112

Какво става след като изпратите жалба до Загенция за закрила на детето?

 1. Сигналът се изпраща в Дирекция „Социално подпомагане” към отдел „Закрила на детето“
 2. Социален работник извършва проверка на сигнала до 24 ч. от постъпването на сигнала
 3. След проверката се установява дали има риск или не
 4. В случай на риск се изготвя доклад с резултатите от проверката, който се изпраща и до мултидисциплинарния екип – кмета, представител на МВР / иснепктор Детска педагогическа стая, личен лекар, представител на регионалната инспекция, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съдия, прокурор и т.н. – всички лица, които трябва да бъдат уведомени за ситуацията.
 5. В рамките на 24-часа за прочуване на сигнала отговорният социален работник свиква по телефон в най-кратък срок работна среща на мултидисциплинарния екип.
 6. За да помогне, мултидисциплинарният екип на местно ниво следва да си постави единна
  стратегическа цел, план, конкретни задачи със срок за изпълнение.

Сигнал към Агенция за закрила на детето при рискови ситуации, в които има опасност за живота на детето или сериозни физически травми

Социалният работник уведомява ДАЗД в рамките на 1 час по телефон или факс, за организиране на групата за кризисна интервенция, като професионалистите от тази група, следва да окажат спешна психологическа помощ на децата при настъпилата критична ситуация.

Свързнаи статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 5 / 5. Брой гласове: 1

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!