Как се пише жалба срещу търговец?

4.6
(17)

Търсите справедливост? Ето как да напишете жалба срещу търговец. Научете всичко за процеса и защитете правата си!

Кога се пише жалба срещу търговец?

Жалба срещу търговец се пише в случаите, в които имате нужда да оспорите даден казус или имате нужда от намесване на трета страна по даден спор. Най-често става въпрос за некоректно поведение и отношение, измами.

Как се пише жалба срещу търговец? Къде се подава?

Преди да започнете да пишете жалба срещу търговец, помислите много добре за конкретния случай – каква е създалата се ситуация? Какво е довело до ситуацията? Какво искате да се случи, за да бъде разрешен спорът?

Днес можете да напишете жалба срещу търговец онлайн, като попълните електронната форма за подаване на сигнали към Комисията за защита на потребителите тук

Жалбата трябва да съдържа следната информация:

  1. Вида на договора
  2. Данни за лицето, което подава жалбата
  3. Данните за фирмата или търговеца, срещу когото е жалбата
  4. Какво е оплакването и/или искането?
  5. Какви са приложените документи, които добавяте към жалбата, за да докажете случилото се.

Това са основните стъпки, които трябва да следвате, за да напишете жалба срещу търговец.

След като реши да се напише оплакване срещу констатираните нарушения, е необходимо да се изясни как компетентно да се напише жалба срещу продавача, който ги е извършил. Няма специална форма за такива документи, но е необходимо да се придържате към определени стандарти, в противен случай заявлението няма да бъде обработено.

Важно е да пишете в правилната форма, без да прибягвате до употребата на обидни и жаргонни думи, нецензурни думи, заплахи и др. Наличието на такива моменти в документа е пряк път към факта, че той ще бъде изпратен в кошчето без разглеждане.

Пример и образец: жалба срещу търговец

Примерна жалба срещу търговец

Управител на магазин „_
адре: ______________


от
____________________
адре: ______________

жалба
Аз, ______________, клиент на магазина ___________
(посочете вашето фамилия, собствено име, презиме) (посочете магазина, неговия адрес).

На 29 април 2019 г. сключих договор за покупко-продажба № с вашия магазин
(моля, посочете подробности за споразумението)
на същия ден заплатих изцяло покупната цена на стоката в размер на
(въведете сума)
, в потвърждение на което ми беше издадена разписка за продажба номер __________________.

В съответствие с посочения договор, както и разпоредбите на Закона ……………., магазинът беше задължен да ми прехвърли стоките срещу такса, предвидена в договора
___________________________________________________________________,
(посочете качествени и количествени характеристики)
което отговаря на всички изисквания на санитарните и техническите разпоредби и…….
Платих покупната цена на посочената в договора стока. В същото време служител на вашия магазин _________________________
(касиер, чистач, охрана)
___________________________________
(Пълното име на служителя (ако ги познавате))
е извършил следните неправомерни действия (бездействие), а именно:
• Отказаха ми да демонстрират функционалността на продукта;
• Служител на магазина беше груб с мен;
• Охраната на магазина се отнесе грубо с мен и неоснователно реши да прегледа личните ми вещи.

МОЛЯ:
да бъде организиранна проверка на служителите на магазина __________
(касиер, чистач, охранител) и техните задължения към клиентите, както и да се предприемат действия срещу конкретни служители;

Надявам се да отстраните допуснатите нарушения на гражданското право и да изпълните своите задължения по договора за покупко-продажба със силите и средствата на магазина;
да компенсирате загубите ми;
да компенсирате причинените ми морални щети.

приложения:
1. Можете да прикачите всякакви документи, снимки за потвърждаване на обстоятелствата, изложени в текста, както и проверки, товарителници и други документи за плащане
за вашите непланирани разходи.

Име, подпис
__ Г. ____ /_/

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.6 / 5. Брой гласове: 17

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!