Как се пише използвана литература в дипломна работа? (Пример)

4.9
(16)

След като вече разгледаме основните насоки за писане на дипломна работа, е време да разгледаме как се пише използвана литература в дипломна работа. В тази статия ще откриете насоки за правилно цитиране, изписиване на билбиография, структуриране на източници и сформиране на списък, който е подреден и правилен.

Внимание: Всеки университет и факултет има свои изисквания и стандарт за цитиране, форматиране и структуриране на дипломна работа. Настоящата статия е само с информативен характер и с цел да ви помогне при писането на използвана литература. Това НЕ е универсален наръчник.

Има ли разлика между Използвана литература и Библиография?

Не. Използваната литература е мястото, на което вписвате всичко, което сте прочели и използвали. В структурата на дипломната ви работа може да се нарече още „Библиография“, „Информационни източници”, „Източници”, „Списък на използваните източници”, „Цитирани източници” и т.н.

Използвана литература в дипломна работа: Изисквания

Дължина / Брой на източниците

Не прекалявайте с броя посочени информационни източници. Около 50 източника е добър вариант.

Форматиране на библиографията

Номерирайте източниците и ги изпишете по следния начин:

Книга:
[Фамилия], [Първо име].[Заглавие на принт изданието].[Град],[Година]


Онлайн източник:
[Фамилия], [Първо име]. [Заглавие на материала в интернет] [online]. [уебсайта източник, а не точния линк]. [Година]. [цитиран 10 Month 2021] Достъпно на адрес [точен линк на статията]

❌Не слагайте кавички

❌Не е задължително да обяснявате в детайл кои страници точно сте използвали

❌Не разделяйте книгите от списанията или онлайн източниците. Отделете само аудиовизуалните продукти (видеа, музика, подкаст предавания).

❌ Не се отделят статии

На български или на английски?

Забележете, че при цитиране на онлайн източник се изписва на английски „[online]“ както и името на месеца, в който последно е достъпен материала.

Ако имате източник, който е изцяло на английски (или друг език), изпишете името на автора и източника на латиница.

Какво да включим в Библиографията?

В Библиографията се включва всичко, което ви е помогнало за подготовката на научния ви труд:

 • Книги
 • Статии
 • Периодични издания
 • Нормативни документи – закони, правилници, кодекси, разпоредби
 • Аудио- и визуални ресурси: Музика, откъси от радиопредавания, подкасти, видеа и т.н.
 • Онлайн източници
 • Други

Не е задължително да сте цитирали източника в дипломната работа, за да го впишете в библиографията си. Затова можете да добавите всякаква релевантна на темата полезна литература, наръчници или други странични ресурси.

Как се пише използвана литература в дипломна работа

Ето как се пише използвана литература в дипломна работа:

 1. Започнете като изредите всеки източник, който сте цитирали в текста
 2. Добавете всяка литература, която ви е помогнала за написването на дипломната работа, дори да не сте я цитирали
 3. Разделете само аудиовизуалните източници и/или нормативните актове
 4. Подредете всичко по азбучен ред, като гледате първата буква на фамилията на автора. Започвате с българските фамилии (изписани на кирилица). Ако имате чуждестранна литература, цитирайте я на латиница – така в края на библиографията ви ще се наредени чуждестранните фамилии, отново по азбучен ред.

Пример за използвана литература в дипломна работа

 

Използвана литература

1. Бондиков, Венцеслав. Методи за изследване на комуникацията в интернет. София, 2016
2.Кръстева, Невяна., Каназирева, Рая., Кокарешкова-Пантелеева, Лилия., Потебня, Алексей. Дигитален маркетинг. Изкуствен интелект и потребителско поведение. Том 3. София, 2019
3.  Coppola, Daniela. E-commerce worldwide – Statistics & Facts [online]. statista.com, 2021. [цитиран 22 May 2021]. Достъпно на https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/

Видео ресурси:

1. Bulgaria on air. Христо Кафтанджиев: „Технологиите индивидуализираха рекламите“ [online], 2013. [цитиран 20 May 2021]. Достъпно на адрес: https://www.investor.bg/bulgaria-on-air/462/a/hristo-kaftandjiev-tehnologiite-individualiziraha-reklamite–162507/ 

Това беше нашата статия на тема „Как се пише използвана литература в дипломна работа“. Пожелаваме ви успех и сме уверени, че ще се справите „Отлично“!. Ако имате някакви допълнителни въпроси, не се притеснявайте да ни пишете в коментарите. Не забравяйте, че най-добрият вариант е да се допитате до вашия научен ръководител, който е длъжен да ви съдейства при всякакви въпроси. Един от основните ни съвети е да му изпращате периодично обновени версии на написаното от вас и структурата, която следва, за да бъде наясно той/тя с прогреса ви.

Успех! Вярваме, че ще се справите!

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.9 / 5. Брой гласове: 16

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!