Как се пише академично есе?

5
(6)

Писането на академично есе може да бъде плашещо, ако никога досега не сте го писали или не сте позабравили съветите от училище. Следвайки петте стъпки, изброени по-долу, можете да развиете тема и да напишете отлично академично есе, без да изпитвате излишен стрес или тревожност.

Как да напиша академично есе?

Разработете тема

Първата стъпка в писането на академични есета е да определите темата си и да разработите теза, която е кратка формулировка на основната идея на вашето есе (например „Кучетата са по-добри от котките“).

Когато ви поставят задача да напишете академично есе, вашият професор може да ви даде конкретна тема или да ви помоли да пишете в подкрепа на конкретна теза. Понякога може да ви помолят и да напишете един от четирите вида есета:

  1. Есе – разказ – разказва история за нещо, което се е случило в живота на автора.
  2. Есе – описание – използва се за описание на нещо, като например местоположение, човек или произведение на изкуството.
  3. Информационно есе – представя информация за дадена тема.
  4. Аргументативно есе – използва се за аргументиране или убеждаване на читателя да се почувства по определен начин или да повярва в нещо конкретно.

Избор на тема за есе

Ако трябва да изберете своя собствена тема, помислете какви теми ви интересуват. Вие сте любител на киното, който е помолен да напише есе? Опишете как се чувствате като гледате любимия си филм. Били ли сте помолени да напишете есе – разказ? Помислете за важно преживяване, като например най-запомнящата се ваканция, и напишете история за случилото се по време на тази ваканция.

Проучете и си водете бележки

След като определите тезата си, е време да започнете изследването си, ако такова е необходимо. Ако пишете есе, описващо лично преживяване или чувствата ви по определена тема, може да не са необходими изследвания. За други видове есета, обаче, е важно да намерите информация от реномирани източници, за да подсилите аргументите си или да представите точна информация.

Когато обмисляте как да напишете академично есе, не чакайте до последната минута, за да започнете изследването си. Може да откриете, че необходимата ви информация не е лесно достъпна онлайн. Може дори да се наложи да посетите местната библиотека или да извършите по-задълбочени търсения онлайн. Служителите в местната ви градска библиотека или библиотеката във вашето училище с удоволствие ще ви помогнат, но никога не е добра идея да отидете вечерта преди предаване на есето и да очаквате, че бързо ще намерите цялата необходима информация.

Намерете правилните източници

Когато търсите реномирани източници, потърсете академични списания, вестници, правителствени или организационни уебсайтове или уебсайтове, написани от някой с опит и пълномощия в темата, която изследвате. Като цяло, информацията от wiki сайтове (включително Wikipedia) не заслужава доверие, защото всеки може да промени тази информация по всяко време. Посещението на източниците, свързани в долната част на уики страниците, е чудесен начин да намерите авторитетни източници.

След като съберете информацията си, запишете си важни дати, числа, имена и т.н., така че да имате цялата необходима информация, когато започнете да пишете. Можете също да отпечатате статии и уеб страници и да подчертаете важната информация, за да я намирате лесно, когато започнете да пишете.

Цитиране и библиография

Важно е да запишете или запазите библиографската информация за всичките си източници, включително уебсайтове. Тази информация включва името на автора, заглавието на статията или уеб страницата, номерата на страниците (за печатни материали), датата, на която е публикуван източникът, и URL адреса (за уебсайтове). Когато пишете есето си, вероятно ще трябва да се върнете към тази информация и да я включите в края на статията си.

Създайте контур

След като съберете всичко, което искате да кажете в план, помислете как искате да го организирате в логична мисъл. Едно просто есе от пет абзаца трябва да започва с уводен параграф, да включва три абзаца, представящи информация или аргументи, и да завършва със заключителен абзац. Ако есето ви е по-дълго от пет абзаца, то пак трябва да започне с уводен параграф и да завърши със заключителен абзац. Не скачайте директно в аргументи.

Всеки параграф в тялото на есето трябва да се фокусира върху една отделна мисъл. Когато създавате своя план за писане, можете да подредите идеите в мисловни абзаци и да ги степенувате – хронологично или от най-малко важното към най-важното. Важно е мислите и аргументите да преливат от един в друг, за да звучи написаното добре.

Напишете академичното есе

Сега, когато имате вече план, е време да прецизирате текста и да започнете да пишете своето академично есе.

Започнете с въведението. Този параграф трябва да включва вашата теза и някакъв общ текст, обясняващ позицията ви. Може да включва основна информация за вашия аргумент, контекста, в който сте подходили при разглеждането на въпроса, и как е организирана останалата част от вашето есе.

Основните абзаци на вашето есе са мястото, където представяте своите аргументи, описания или идеи. Всеки от тези параграфи трябва да започне с уводно изказване, за да уведоми читателя основната идея за предстоящите изречения. Следващите 3–5 изречения трябва да представят допълнителна информация, свързана с идеята. Тук трябва да използвате изследванията, които сте провели по-рано. Можете да представите факти, статистически данни или мисли на други хора, за да подкрепите тезата. Ако използвате информация или идеи, получени от друг източник, винаги трябва да предоставите цитат, за да потвърдите, че информацията е дошла от друго място; това не е плагиатство, а честна референция. Не забравяйте, че академичните институции имат строга политика срещу плагиатстването.

Стилът на цитиране обикновено се определя от ръководството на университета.

Във всеки абзац последното изречение трябва да осигури преход към следващия параграф.

След това трябва да напишете заключението. В него повтаряте тезата си и обобщавате идеите, които я подкрепят.

Ако сте цитирали други източници в есето си, трябва да включите библиография или списък с цитирани произведения в края на вашето есе. Подобно на цитатите, стилът, използван за представяне на препратките в този списък, се определя от ръководството.

Редактирайте работата си

След като завършите, е важно да редактирате работата си. Академичното писане на есета почти винаги изисква няколко редакции. Когато редактирате работата си, ще проверите за редица различни неща, включително следното:

  1. Уверете се, че цялата ви граматика, правопис и пунктуация са правилни (проверката на правописа във вашия софтуер за текстообработка може да помогне за това, но имайте предвид, че проверката на правописа невинаги улавя всичко!).
  2. Опитайте се да избягвате използването на пасивен глас (напр. „Ще се обсъжда“), където е възможно, и вместо това използвайте активен глас (напр. „Ще обсъждам“).
  3. Използвайте формален стил и избягвайте използването на жаргон.
  4. Избягвайте използването на пристрастен или сексистки език.
  5. Не бъдете прекалено многословно, вместо това бъдете лаконични.

Освен това, уверете се, че не сте представили неверна информация (например, проверете два пъти упоменатите цифри в цитираните дати и числа, за да се уверите, че са верни), и се уверете, че сте предоставили цитати навсякъде, където сте получили информация от други източници.

Това е! Ако следвате тези стъпки, можете да напишете добре обмислено, добре организирано академично есе! Успех!

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 5 / 5. Брой гласове: 6

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!