Как се пише аргументативно есе?

5
(2)

Как се пише аргументативно есе? Древното изкуство на реториката датира от класическия период на древна Гърция, когато реториците използват тази убедителна форма на публично говорене, за да се обърнат към своите съграждани в гръцките републики. С течение на времето, реториката остава в центъра на образованието в западния свят близо 2000 години. В нашия съвременен свят реториката все още е неразделна част от човешкия дискурс, използвана както от световни лидери, така и от студенти, за да аргументират своите гледни точки.

Дефиницията на реториката е „изкуството на ефективно или убедително говорене или писане“, където езикът се използва, за да има въздействащ или впечатляващ ефект върху аудиторията, към която се обръща.

В даден момент от академичната кариера, всеки студент се сблъсква със задачата да напише академично аргументативно есе, което да бъде „за“ или „против“ определена тема. Независимо дали са изкарали курс по реторика или не, студентите могат да приложат принципите на реториката, за да напишат най-доброто есе, което да убеди публиката да приеме определена гледна точка.

За да звучи толкова убедително, колкото Аристотел, вашето аргументативно есе трябва да се основава на здрава логика, факти и доказателства, които подкрепят общия ви аргумент (главната ви теза).

Когато трябва да напишете академично есе, ето няколко съвета, които ще ви помогнат да аргументирате темата си като истински реторик:

Изберете позиция, която ви вълнува

Първата стъпка в написването на аргументативно есе е да изберете тема и да изберете страна. Ако тезата ви е нещо, в което истински вярвате, това ще направи изследването, писането и аргументирането на вашата гледна точка по-лесно, естествено и лично. Изборът на тема, която ви харесва на емоционално или сантиментално ниво, ще улесни защитата й. Плюс това, има вероятност вече да знаете много информация по темата, така че няма да бързате прекомерно, когато дойде време за провеждане на проучване.

Внимателно проучете и двете страни

Всеки аргумент има контрааргумент – това е един от основните елементи на реториката. За да убедите читателя си да се съгласи с вас, трябва да сте запознати с противоположната страна. Колкото и важно да е задълбоченото проучване на вашата тема, идентифицирането и изучаването на двете страни на спора ще ви помогне да развиете възможно най-силните подкрепящи доказателства.

По време на изследователския процес съберете възможно най-много информация за разглежданата тема. Използвайте ресурсите на вашето училище, като библиотеката, академичните списания и справочните материали. Пълното разбиране на вашата тема ще ви позволи лесно да се противопоставите на опозицията и да успокоите всички последващи въпроси, които биха могли да поставят под съмнение вашите твърдения.

Напишете тезата си

Един от най -важните елементи на вашето аргументативно есе е вашата теза, която трябва да каже на читателите точната ви позиция и нейния обхват. Без силна теза няма да можете да представите ефективен аргумент.

Конструкцията на тезата ви трябва да включва „какво“ и „как“ на вашия аргумент:

  1. Какъв е аргументът, който се опитвате да убедите читателите си да приемат?
  2. Как ще убедите читателите си, че аргументът е разумен?

Създайте план

Очертаването на план и структура на есето ще ви даде ясна представа за аргументацията ви и последователността на фактите и данните в полза на тезата ви.

Помислете критично за силните и слабите страни на вашия аргумент – къде би било най-ефективно да представите най-силните си подкрепящи доказателства? В началото или в края? Реториката ни учи, че не е разумно да запазваме най-доброто за последно. Вместо това, използвайте плана си, за да следвате ясна структура от самото начало. „Облечете“ всяка точка в доказателства, анализ и контрааргумент. Избройте всичките си основни твърдения и изследванията, които подкрепят тезата ви. Създаването на работен план ще ви позволи да разбиете аргументите си в логичен и кратък порядък, което ще направи процеса на писане по-лесен.

Пишете с почтеност и съпричастност

Най-успешните риторични аргументи се основават на три основни елемента:

  1. Етос (етични разсъждения);
  2. Логос (логически разсъждения);
  3. Патос ( страстни разсъждения).

Ако ги подберете перфектно, тези три компонента ще направят аргументите ви толкова силни и издръжливи, че никой не би могъл да ви обори. Това, обаче, е по-лесно да се каже на теория, отколкото да се направи на практика. Дори майсторите на реториката се борят да намерят баланс между тези три елемента.

От етична гледна точка, ще искате да сте сигурни, че не подвеждате или манипулирате с аргументите си. От логична гледна точка, вашите твърдения трябва да се основават на факти и да градират по смислен начин. От страстна гледна точка, трябва да акцентирате силно върху доказателствата си и да използвате стратегическо повторение, за да привлечете вниманието на аудиторията си. Ключът е да се намери хармония или баланс между тези три елемента, като се пише с почтеност и съпричастност.

В духа на древногръцките реторици, ще обобщим, че знанието как да напишете убедително аргументативно есе е съществена функция на човешкия дискурс – и истинска форма на изкуство, когато е изпълнено правилно.

„Не можете да убедите никого в нищо. Можете да им дадете само правилната информация, така че те сами да се убедят.“

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 5 / 5. Брой гласове: 2

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!