Как се пише дипломна работа? (ПРИМЕР)

Съдържание на статията

4.8
(30)

Актуална информация относно това как се пише дипломна работа – изисквания, условия, структура, стил на писане, правила, примери.

Знаем, че дипломната работа понякога може да бъде много сложна задача – особено, когато липсват подробни указания затова. За жалост, някои университети в България не дават подробна информация и насоки как да напишем дипломната си работа. Затова подготвихме тази полезна информация, която може да ви помогне.

Как се пише дипломна работа?

Писането на дипломна работа изисква сериозно отношение и желание. Не е нужно да сте най-добрите в писането на текстове – по-важно е КАКВО НОВО сте казали по темата, а не колко красиво и сложно се изразявате.

Ето основните стъпки при писане на дипломна работа:

 1. Запознайте се с изискванията на учебното заведение
 2. Започнете с предложение за тема
 3. Изберете своя научен ръководител
 4. Напишете своята структура на дипломна работа
 5. Изберете източници, които искате да използвате
 6. Изпратете първо предложение до научния ръководител
 7. Започнете да пишете уводните части и първите глави
 8. Започнете изследването си
 9. Напишете анализ на изследването си
 10. Напишете заключение
 11. Напишете автореферат
 12. Проверете всичко за грешки и редактирайте
 13. Форматирайте окончателно
 14. Оформете визуално дипломната работа
  заглавна страница
 15. Преминете през проверка на оригиналността
 16. Получете рецензия
 17. Презентирайте дипломната си работа и я защитете

В кое лице се пише дипломна работа?

Дипломна работа се пише в безлична форма или в първо лице множествено число:
Пример: Вижда се, че…
Нека разгледаме….

Забравете за „аз“ – НЕ се използва 1 л. ед.ч. Ако трябва да излагате авторска позиция или действие, ползвайте страдателен залог „подотвен е научен труд, който цели…“

Избор на тема за дипломна работа

При избора на тема за дипломна работа е добре да помислите добре и да се допитате до своя научен ръководител. Тук важен е балансът – не избирайте прекалено общи теми ( Пример: „Комуникации в интернет“) нито пък прекалено специализирани ( Пример: „Комуникациите на Макларън от Формула 1“).

Добрата тема за дипломна работа дава много точна информация за какво ще говорите и в какъв обхват. Пример: „Тенденции и трансформации в дигиталната комуникация в разгара на пандемията“.

Друж важен момент е темата да има отношение със специалността ви, например, да е обвързана с определена изучаема дисциплина в програмата ви. Добре е да има някакъв момент на доказуемост и да е по актуален въпрос, а не просто да говори за общи и пределно ясни неща („Небето е синьо“).

Структура на дипломна работа

Структурата на дипломната работа трябва да превежда читателя през най-важните моменти от написаното. Ако има определени изисквания за структурата, посочени от университета ви, моля, следвайте ги. Традиционно е следната:

 1. Въвеждащи части, даващи информация за повода на изследването и избора на темата
 2. Увод
 3. Първа глава: Обяснява явлението, което ще изследванията, много теория и определения
 4. Втора глава: Обяснява явлението чрез примери – анализи, кейс стъдита и още
 5. Трета глава: Обяснява явлението чрез практика – проучвания, изследвания, интервюта
 6. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Авторски проект по темата – друг личен принос на автора
 7. Обобщение – научни изводи
 8. Библиография
 9. Приложения

■ Виж още: Как се пише структура на диплпомна работа?

■ Виж още: Как се пише увод на дипломна работа?

Как се пише обект на изследване на дипломна работа?

Една от най-трудните и важни задачи за всеки дипломант е да определи правилно обект аи предметът на изследването си. Макар че двете неща звучат еднакво, те всъщност са различни.

Обектът на изследването трябва да бъде определена област от специалността, избрана от дипломанта.

Пример:

 Обект на изследването са дигиталните комуникации.

Как се пише предмет на изследване на дипломна работа?

Предмет на изследването са определените аспекти, през които пречупвате темата за обекта. Тук давате информация за „призмата“, през която ще гледате на обекта, както и в какъв обхват ще разглеждате темата. Когато пишете предмета на дипломната си работа, наблегнете  на новото знание, което придавате в темата.

Предметът на изследването са новите техники за споделяне на дигитална комуникация в социалните мрежи и тяхната роля и значение за бизнеса.

Как се пишат цел и задачи на дипломната работа?

В увода трябва да включите и целите и задачите на дипломната си работа. За да ги напишете, ще е нужно да обобщите какво искате да сторите и с какво ново допринасяте по темата. Например:

 • анализ
 • обобщение
 • систематизация
 • описание на ново явление
 • създаване на нов творчески продукт, както и конкретните стъпки, чрез които той ще се реализира.

Как се пише хипотеза на дипломна работа?

Работната хипотеза на дипломната работа е като тезата в есето ви от 12 клас. Да, не е толкова сложно!

Това е основната идея, която се опитвате да докажете. Тя не трябва да е безпределно ясна, обща и бездоказателствена („Комуникациите носят ценна информация“). Напротив, тя трябва да бъде доказуема и да има някакъв съспенс или поляризация на мненията – дали е така, или не? Ваша е работата да я докажете.

Пример:

Работната хипотеза на настоящата дипломна работа е, че комуникацията в социалните мрежи по време на пандемията е засилила обществения страх и недоверие в институциите.

Хипотезата са въпросите, чиито отговори търсим и заради които провеждаме изследването.

Използвани методи при писане на дипломна работа

Методите на изследване са начините, които използвате в дипломната работа, за да научите повече по въпроса, да опознаете темата и да докажете своята тема. Те са:

 • наблюдение
 • анализ
 • синтез
 • сравнение
 • измерване
 • експериментиране
 • индукция
 • дедукция
 • моделиране
 • класификация
 • обобщение

Виж още: Как се пише резюме на дипломна работа?

Изследване на дипломна работа

Изследването в дипломната работа е вашият личен принос за темата. То е една от най-важните части от целия ви труд, защото е всъщност НОВОТО ЗНАНИЕ, добавено от ваша страна. Много често се разлизира в следните формати:

Проучвания с Анкетни карти / Въпросници тип „Survey“

Съставени са от:
👉 I модул – Встъпителни въпроси
• Елементарни
• Диахронични
• Карат респондента да започне да попълва анкетата
👉 II модул – Основни – Ядрото на въпростникът
👉III модул – Заключителнии въпроси – Социални и демографски характеристики

Най-важното при избора на въпросите за проучването ви:

1. Въпросите трябва да са съобразени с темата, целта и задачата на изследването.
2. Въпросите НЕ ТРЯБВА да  внушават отношение.
3. Въпросите НЕ трябва да включват повече от 1 въпрос в себе си
4. Въпросите трябва да са съобразени с нивото на хората и техните познания

Интервюта

Метод за изследване на вербална информация.

Наблюдения / Експерименти

Метод за изследване на реални действия.

Case Study: Изследването на казуси

Метод за изследване на ситуации от реалния живот.

Съдържание на дипломна работа – Пример (Образец)

Дипломната работа започва със заглавна страница.

Ето един пример за съдържание на дипломна работа. Можете да го използвате като образец и отправна точка за структурата ви:

Съвет: Ако пишете съдържанието в Live документ като Google Docs, използвайте функцията за вмъкване на съдържание. Така системата сама ще добавя заглавията ви в съдържанието ви и ще обновява страницата, на която се намират, след всяка ваша промяна и „презареждане“ на съдържанието.

Форматиране на дипломна работа

Моля, при писане на дипломна работа, следвайте индивидуалните насоки за форматиране на дипломна работа във вашия университет. Така ще знаете, че пишете правилно.

Разпространено формативане на дипломна работа в България:

Приложения в дипломната работа

В приложенията се добавят различни елементи, които допълват информацията с примери. Това могат да бъдат:

 • Изображения
 • Анкетна карта (Въпросите на изследването ви)
 • Интервю (Изследване, проучване)
 • Инфографики

Когато пишете дипломната си работа, вероятно ще имате нужда да илюстрирате нагледно казаното. Съветваме ви да го направите с изображения, като имате два варианта:

 1. Да поставите изображенията вътре в текста, на мястото, на което говорите за тяхТогава трябва да следвате следния формат:
  {Изображение} Фиг. 1.  ИмеCOVID-19: Увеличение на времето, прекарано пред екран с повече от 13 часа на ден Съпоставка на данни за първото тримесечие на 2019 г. , 2019 г. и 2020 г. Източник: Eyesafe

  Важно: Подравнете текста под изображениете вдясно!

 2. Да поставите изображенията в приложението, отново с информацията

Как се цитира в дипломна работа?

Цитирането в дипломна работа е изключително важно! Съществуват много видове цитиране, но вие трябва да се съобразите със стила, избран от вашия университет.

Обикновено цитираните автори и произведения се записват с кавички и с цифрови индекси под линия (footnote) на съответната страница. Ако става въпрос за онлайн източник или публикация, се пише името на автора и заглавието на текста, след това, че то е „достъпно на адрес” и се дава точния URL адрес на интернет страницата. Посочва се и датата, на която е използван и цитиран даденият интернет източник.

Пример за цитиране под черта на онлайн източник:

 Coppola, Daniela. E-commerce worldwide - Statistics & Facts [online]. statista.com, 2021. [цитиран 22 May 2021]. Достъпно на https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/

Често срещана грешка при дипломантите е, че те цитират повече, отколкото да разсъждават. Не го правете! Не се опитвайте да добавяте колкото се може повече източници – това няма да ви направи да изглеждате по-умни, а дори може да ви изиграе лоша шега и да бъдете уличени в плагиатство. Дипломните работи, които се основават само на цитати, без собствени разсъждения, са с компилативен, а не уникален характер. Те нямат научна стойност.

Как се пише библиография на дипломна работа?

Един от най-разпространените начиниза писане на билбиография на дипломна работа е чрез изброяване на произведенията по азбучен ред. Онлайн източниците не се разделят от книгите (принт). Азбучното подреждане е спрямо фамилията на автора. Отделят се само видеата.

Пример за цитиране в библиография на източници:

 1. Бондиков, Венцеслав. Методи за изследване на комуникацията в интернет. София, 2016
 2. Петков, Стойко. Крос-медийна комуникация [online]. obuch.info. 2021. [цитиран 10 June 2021] Достъпно на адрес http://crossmediacommunication.blogspot.com/2004/07/crossmedia-communication.html

Добър брой източници за цитати е около 40. Не се престаравайте да цитирате от прекалено много източници. Съвет: Цитирайте работи на част от преподавателите ви или на други признати български академици – това демонстрира признанието ви към приноса им за дисциплината.

Проверка за плагитатсво на дипломна работа

Всяка дипломна работа преминава през процес на проверка на плагиатство. Обикновено, това е софтуер, който е интегриран в системата за електронно обучение и проверява доколко текстът ви съответства с чужди текстове. Софтуерът не е на 100% точен, като подчертава сходствата и ги степенува по ниво на сходство, без да решава категорично, че нещо е изцяло копирано.

Добре е да знаете, че има приемливи нива на сходство, които се считат за нормални и не представляват проблем. Истината е, че е трудно студент не е в състояние да открие нещо напълно революционно, важното е да се научите да интерпретирате знанието и да демонстрирате, че имате идея как да ги приложите на практика. Недейте да copy-paste-вате, не слагайте прекалено много цитати, преразказвайте В РАМКАТА НА НОРМАЛНОТО, не си приписвайте чужди идеи и бъдете разумни.

Защита: Презентиране на дипломна работа

След като напишете дипломната си работа е време да я презентирате пред аудиторията, в която ще присъстват преподаватели, колеги, специалисти и много друго гости. Вашата защита е публично събитие, така че всеки може да присъства.

Бонус: Няколко съвета за писане на дипломна работа

 • Преди да започнете да пишете и да предложите тема за дипломна работа, уверете се, че има достатъчно много източници по темата, които са в полза на вашата хиптоеза
 • Използвайте Live документи за писане на дипломната работа – така ще пишете по-лесно, ще можете да споделите с научния си ръководител линк, а той/тя ще може да следи и напредъка ви в реално време; да оставя коментари; да редактира; да пуска предложения.
 • Подходящи платформи за писане на дипломна работа – Google Drive, Microsoft OneDrive
 • Пуснете текста си в платформи за проверка на плагиатство, които поддържат кирилица
 • Когато напишете всичко, използвайте онлайн платформа за проверка на правопис – Word не успява да хване всяка грешка 😉
 • Проверете текста за неволни грешки като къси тирета, вместо дълги; двойна табулация (double space); форматиране

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.8 / 5. Брой гласове: 30

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!