Как се пише есе за Априлското въстание?

0
(0)

Научете как се пише есе за Априлското въстание – характеристики на историческото есе за важно национално събитие. Съвети, знания, умения и примери.

Подготовка за есе за Априлското въстание

Първо, помислете много добре какво се изисква добре от вас в есето. Историческите есета не са като обикновените есета, в които говорите за себе си, своя опит, лични мисли и разсъждения. Тук оставете собствените си чувства и емоции на страна. Всяка дума, която използвате в есето, трябва да се базира на факти и знания.

Ако есето е просто на тема Априлското въстание, вероятно от вас се изисква да обобщите събитията и да ги преразкажете под формата на есе. Ако, обаче, темата поставя въпрос, отговорете на въпроса и се фокусирайте върху именно отговора, а не преразказа.

Например: „Априлското въстание – провал или успех?“. Ако от вас се изисква да изразите мнение, по-добре не прибързвайте да защитавате само една теза. Разгледайте и двете. Помислете защо може да е провал (Всички очакват много по-сериозна реакция в отделните щабове и окръзи). А защо може да е успех (Въстание избухва, макар и не в предвидения мащаб, сформирани са множество чети).

Как се пише есе за Априлското въстание

За да напишете есе за Априлското въстание е нужно да сте много добре подготвени. Прочетете си отново уроците и историческите източници, които дават знание за събитието. Открийте и допълнителна литература. Водете си бележки!

Изберете фокус на есето: Твърдение

Всички добри исторически есета имат ясно и силно твърдение. Това е основната идея или аргумент на вашето есе. Служи както като отговор на въпроса, така и като фокусна точка на вашето писане. В идеалния случай трябва да можете да изразите твърдението си като едно изречение. Например следното твърдение може да формира основата на въпрос за есе относно избухването на Априлското въстание:

„След получаването на Кървавото писмо в Търновско, Априлското въстание избухва на 20 април 1876 г. Макар че то е неуспешно, това историческо събитие бележи върха на българската борба за освобождение. То е олицетворение на позицията на българите, която отеква и води до международен отзвук в Западна европа и политическа ангажираност от страна на Русия.“

Какво трябва да знаете: Историческо есе за Априлското въстание

Подготвихме ви списък с няколко неща, които трябва да знаете преди да започнете да пишете историческо есе за Априлското въстание:

  1. Винаги пишете в трето лице.
  2. Винаги пишете в сегашно историческо време
  3. Избягвайте обобщения, използвайте факти и дати
  4. Пишете кратко, остро и ударно.
  5. Пишете с активен глас.

1. Винаги пишете в трето лице

Винаги пишете в трето лице. Никога не се отнасяйте лично към себе си, като използвате фрази като „Мисля…“ или „Това е моето твърдение…“. Добрите исторически есета трябва да възприемат гледната точка на информирана и обективна трета страна. Те трябва да звучат рационално и фактологично – а не като индивид, който изразява мнението си.

2. Винаги пишете в сегашно историческо време

Сегашно историческо време е специален вид време, което се използва в историческите събития. При него се случва преразказ на минали събития със сегашно време.

Например: „На 20 април 1876 избухва Априлското въстание“.

3. Избягвайте обобщения, използвайте факти и дати

Това е проблем във всички есета, но особено в есетата по история за събития като Априлското въстание. Обобщението се случва, когато правите общи заключения от един или повече примери. В историята най-често се случва, когато учениците изучават определена група, след което приемат, че техният опит се прилага към много по-голяма група. Например, „всички селяни бяха възмутени“, „жените се събраха, за да се противопоставят на удара“ или „германците подкрепиха нацистката партия“. Историята и човешкото общество никога не са толкова ясни или прости. Опитайте се да избягвате обобщения и внимавайте за обобщени твърдения, когато коригирате.

4. Пишете кратко, остро и ударно

Добрите автори на есета променят дължината на изреченията си. Като правило повечето от изреченията ви трябва да са кратки и право в целта. Колкото по-дълго става едно изречение, толкова по-голям е рискът то да стане объркващо. Дългите изречения могат лесно да станат разчленени, объркани или разбъркани. Опитайте се да не прекалявате с дългите изречения и обръщайте голямо внимание на дължината на изречението, когато четете.

5.  Пишете с активен глас.

При писането на есе за Априлското въстание, активният глас е за предпочитане пред пасивния глас. В активния глас субектът завършва действието

Нарпимер: ( „Тодор Каблешков [субектът] инициира въстание в Копривщица [действието].“). В пасивния залог действието е завършено от субекта („Априлското въстание [действието] е инициирано от Тодор Каблешков [субектът].“).

Активният глас също помага да се предотврати изреченията да станат дълги, многословни и неясни.

Планирайте структура на есето за Априлското въстание

След като по-голямата част от вашето изследване приключи, започнете да записвате възможна структура на есето. Не трябва да е сложна, няколко подточки са достатъчни.

Всяко есе трябва да има въведение, тяло (изложение) от няколко параграфа и заключение. Вашите параграфи трябва да са добре организирани и да следват логическа последователност.

Можете да организирате абзаци по два начина:

  1. хронологично (обхващайки събития или теми в реда, в който са се появили)
  2. тематично (обхващайки събития или теми въз основа на тяхната уместност или значение).Всеки параграф трябва да бъде ясно обозначен в изречението на темата.

След като финализирате план за есето си, започнете своята чернова.

Напишете убедително въведение

Мнозина смятат, че въведението е най-важната част от есето. Важно е по няколко причини. Това е първият досег на читателя с вашето есе. Това е мястото, където първо задавате въпроса и изразявате своето твърдение. Също така е мястото, където очертавате или „посочвате“ посоката, която ще поеме вашето есе.

Стремете се към въведение, което да е ясно, уверено и силно. Преминете направо към същността – не губете време с разбъркано или разказващо въведение.

Започнете, като предоставите малко контекст, след това отговорете на въпроса, артикулирайте твърдението си и посочете в каква посока ще поеме вашето есе.

Напишете ясни, отчетливи и добре оформени абзаци

Много ученици по история попадат в капана да пишат кратки абзаци, понякога съдържащи само едно или две изречения. Доброто историческо есе съдържа отделни абзаци, които сами по себе си са „мини есета“, обикновено между 100-200 думи всеки абзац.

Един параграф трябва да се фокусира само върху една тема или проблем – но трябва да съдържа задълбочено изследване на тази тема или проблем.

Един добър абзац ще започне с ефективно начално изречение, понякога наричано тематично изречение или указателно изречение. Това изречение въвежда темата на параграфа и накратко обяснява значението му за въпроса и вашето твърдение. Добрите абзаци, също, съдържат задълбочени обяснения, някои анализи и доказателства и може би един-два цитата.

Завършете есето за Априлското въстание със силно заключение

Заключението е последният абзац на вашето есе. Доброто заключение трябва да прави две неща. Първо, трябва да повтори и утвърди темата или твърдението на вашето есе. Второ, трябва да „затваря“ есето ви, в идеалния случай със запомнящ се край, който не е рязък или неудобен. Не бъдете твърде емоционални!

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 0 / 5. Брой гласове: 0

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!