Как се пише есе за опазване на околната среда?

5
(2)

Научете как се пише есе за опазване на околната среда – идеи какво да включите в него, структура на есето, примери за вдъхновение и теми за анализ. Развийте темата по добър и убедителен начин.

Как се пише есе за опазване на околната среда

През последните десетилетия екологичните проблеми са се увеличили в резултат на човешката дейност и непланираното управление на технологичното развитие. Поради това в целия свят възниква спор между значението на опазването на природата и екосистемите и необходимостта от задоволяване на човешкото желание чрез жертване на околната среда. Това прави темата за опазването на околната среда като една страхотна отправна точка за написване на есе. В тази статия ще ви научим как се пише есе за опазване на околната среда.

Анализ и позиция в есето: Опазването на околната среда

Когато започнете да пишете на тази тема, помислете добре каква е вашата позиция. Според всички учени проблемът с околната среда е на лице – той е реален и необратим. И все пак, има много критици, които отричат фактите, нато например, американският президент Доналд Тръмп, който по-скоро приема Глобалното затопляне като мит и феномен, който е „Създаден от и за китайците, за да направи производството в САЩ неконкурентоспособно““

Помислете добре каква е позицията ви по темата, като базирате мнението си на факти и изследвания. Преди да се впускате в писане на есе, съберете достатъчно аргументи в подкрепа и на двете страни. На базата на тях сформирайте собствена теза, която ще развиете и структурирате в есе за околната среда.

Например: Ако считате, че опазването на околната среда е от значение за вас, помислете кои са причинителите на замърсяване и как можем да се справим с тях, с общи усилия. Назовете конкретни примери и не изключвайте себе си от темата – напишете какво бихте направили самите вие за да допринесете положително.

Ако пък считате, че замърсяването на околната среда е силно преувеличено, посочете защо, каква е причината да не ви интересува темата и кой има интерес да заблуждава с погрешни данни.

Въведение

Започнете с нещо силно. В това есе е подходящо да стартира с определение и статистика.

Например: Според речника на статистиката за околната среда терминът „опазване на околната среда“ може да се дефинира като превенция за опазване и запазване на стандартното здравословно ниво на околната среда чрез намаляване на производството на замърсители или замърсяващи вещества в околната среда“ (1997, интернет). „

Или:

Например: „Всяка година 1,2 трилиона галона непречистени отпадъчни води, дъждовни води и промишлени отпадъци се изхвърлят във водите на САЩ. Докато децата съставляват 10% от световното население, над 40% от глобалното бреме на болестите се пада върху тях. Повече от 3 милиона деца под пет години умират годишно от замърсяващи фактори на околната среда.“

Теза

След като сте започнали да пишете есето си с вълнуващо и разтърсващо начало, време е да продължите към тезата. Препоръчваме тя да е в рамките на максимум 5 изречения. Бъдете точни, кратки, ясни. Съберете в няколко изречения позицията си. Например:

„Промените в биофизичната среда, дивата природа, биоразнообразието и природния капитал са примери за човешкото въздействие върху околната среда, известно още като антропогенно въздействие върху околната среда – причинено от хората, пряко или косвено, като глобално затопляне, унищожаване на околната среда, масово изчезване и изчерпване на биоразнообразието, екологична катастрофа и екологична деградация и още. Затова е важно всеки отделен човек да предприеме действия срещу ограничаването на негативното влияние върху околната среда. Промяната е възможна само ако следваме пример – и ако големите компании не го направят, този пример трябва да започва от нас.“

Изложение

Тук е моментът, в който можете да изложите повече информация относно причинителите на замърсяването на околната среда. Обяснете до какво водят проблемите с околната среда, какви са последствията, колко години ще продължи да съществува Земята, какви са прогнозите и т.н. Например:

Различни човешки дейности предизвикват много нежелани ефекти върху околната среда, които могат да застрашат човешкото здраве, икономическите, природните ресурси и генофонда на екосистемите – като замърсяване, парников ефект, глобално затопляне и ерозия на почвата. В това есе може да се спори, дали за опазването на околната среда си струва да се борим поради няколко причини. Първо, замърсяването на околната среда е една от основните причини, поради които трябва да се борим с корпорациите. Освен това има и друга причина – обезлесяването. Топлите климатични промени и наводненията също увеличават възможността за разпространение на вредители и векторни болести.“

Включете множество аргументи в подкрепа на вашата теза. Разчитайте на данни и достоверни проучвания. Цитирайте винаги! Не забравяйте да включите статистика. Статистическата информация помага при събирането на доказателства, прилагането на правилни анализи и успешното представяне на констатациите. Статистиката е важна част от това как правим научни открития, вземаме решения, базирани на данни, и правим прогнози.

Но най-важното, което трябва да включите са – РЕШЕНИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА.

Ето няколко идеи какво можете да включите:

  • Трябва да се използват продукти и предмети за многократна употреба вместо предмети за еднократна употреба.
  • Хартията трябва да се рециклира и оползотворява повторно, когато е възможно.
  • Водата и енергията трябва да се пестят.
  • Страните трябва да приемат политика за насърчаване на екологично устойчиво поведение.
  • Трябва да пазим нашите възобновяеми ресурси чрез рециклиране на течни и твърди отпадъци.

Източници, които да включим в есето за околната среда

Ето някои добри научни статии, които можете да включите и цитирате, за да съберете добри оценки:

Заключение за есе на тема околна среда

След като сте изброили всичките си аргументи, време е за заключение. В заключението можете да преповторите тезата си и цялото знание, предадено в есето, но по нов начин и с нови думи. Това е просто силно и запомнящо се обобщение. Например:

„В заключение, има няколко фактора, описани по-горе, които силно подкрепят аргумента за борба за опазване на околната среда и създаване на по-добра среда. Някои от причините включват замърсяването на въздуха в околната среда, което повишава концентрацията на въглероден диоксид, и причинител за образуването на киселинен дъжд. Друга причина е един от страничните ефекти като глобалното затопляне, причинено от обезлесяването, което повишава глобалната температура и води до топене на ледовете. Освен това, промяната на глобалното затопляне, климатът става по-топъл и наводненията насърчиха растежа на вредители и вектори като малария и треска денга, за да разпространят болестта в околната среда, което повишава нивото на биохимично търсене на кислород. Следователно околната среда трябва да бъде опазвана за по-добър живот в бъдеще.“

Пример как се пише есе за опазване на околната среда

Ето един пример как се пише есе за опасване на околната среда:


„Околната среда е естествената среда и условията, в които живеем. За съжаление, тази среда е под сериозна заплаха. Тази заплаха се дължи почти изцяло на човешката дейност – причинител на сериозни щети. С нашите непремерени действия, ние рискуваме съществуването на живите организми на Земята. Спешно е нужно план за спасяване на околната среда.

На първо място, трябва да се обърне внимание на засаждането на дърветата. Преди всичко дървото е източник на кислород. За съжаление, поради строителството са изсечени много дървета. Това със сигурност намалява количеството кислород в околната среда. Отглеждането на повече дървета означава повече кислород. Следователно отглеждането на повече дървета би означавало по-добро качество на живот.

По същия начин, хората трябва да обърнат внимание на опазването на горите. Горите са жизненоважни за околната среда. Въпреки това обезлесяването със сигурност намалява площта на горите по целия свят. Правителството трябва да стартира програми за опазване на горите и да превърне вредата върху горите в криминално престъпление.

Опазването на почвата е още един важен начин за спасяване на околната среда. Необходим е контрол на свлачища, наводнения и ерозия на почвата.

Управлението на отпадъците е мощен начин за опазване на околната среда. Правилното изхвърляне на отпадъци би помогнало за поддържането на здравето на околната среда. Правителството трябва да гарантира почистването на улиците и други замърсени площи. 

Замърсяването е може би най-голямата опасност за околната среда. Димът, прахът и вредните газове причиняват замърсяване на въздуха. Тези причини за замърсяване на въздуха идват предимно от индустрии и превозни средства. Освен това химикалите и пестицидите причиняват замърсяване на земята и водата.

Вредата на околната среда и причиняването на замърсяване са причинили глобалното затопляне. Поради това са загинали много хора и животни. Следователно спасяването на околната среда би намалило глобалното затопляне. Така здравето на хората ще се подобри, ще намалеят и заболяванията, ще се спасят и много видове животи.

Нивото на водата ще се повиши също. Увреждането на околната среда значително намалява нивото на подземните води. Освен това, в света има недостиг на чиста питейна вода. Поради това много хора се разболяват и умират. Спасяването на околната среда със сигурност ще избегне подобни проблеми.

В заключение, природата е ценен дар на тази планета. Но нашата околна среда е изправена пред голяма опасност и спасяването е в нашите ръце. Вероятно това е най-голямата грижа на човечеството в момента. Всяко забавяне в това отношение може да бъде пагубно.“


Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 5 / 5. Брой гласове: 2

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!