Как се пише историческо есе?

4.6
(12)

На първо място трябва да се попитаме: Какво представлява доброто историческо есе? Вероятно няма как да се обединим около един универсален отговор на въпроса, защото всеки има свои разбирания. А сега, нека преминем към нашите съвети за това как се пише добро историческо есе.

Бележка: Ако искате да подобрите уменията си по писане, прочетете нашата статия – Как се пише?

Уместност

Свидетелите в съда винаги обещават да кажат „истината, цялата истина и нищо друго освен истината“. Всички студенти по история трябва да положат подобна клетва: да отговорят на въпроса, на целия въпрос и на нищо друго освен на въпроса. Това е правило номер едно при писането на историческо есе. Можете да пишете брилянтно и да аргументирате казуси с множество убедителни доказателства, но ако не се придържате към темата, всичко отива напразно. С други думи, трябва да помислите много внимателно върху въпроса, на който трябва да отговорите и да не се разфокусирате от него. Отделете време, разгледайте внимателно формулировката на въпроса и се уверете, че сте разбрали напълно всички негови аспекти.

Ако например, бъдете попитани: „Защо Хитлер е дошъл на власт?“, трябва да определите от какво се състои процеса на поемане на власта. Има ли някакво конкретно събитие, което бележи идването на власт на Хитлер? Помислете добре и се запитайте какви действителни правомощия му е дала тази позиция. И кога всъщност е започнало издигането на власт? Според вас, нужно ли е споменавате раждането и детството на Хитлер или хиперинфлацията в началото на 20-те години? Не. Ако можете да установите кои години са от значение за историческото есе, то значи сте овенчани с добро начало. След това можете да изброите различните фактори, които обясняват възхода му и да продължите да ги развивате в добре структурирана мисъл.

Ако бъдете помолени да обясните успехите на конкретна историческа личност, отново, избягвайте да пишете първото нещо, което ви дойде наум. Помислете за успехите. По този начин автоматично ще бъдете изправени пред проблема да определите какво точно е „успех“. Какво всъщност означава това? Постигането на целите на един човек? Обективен ли е успехът (факт) или субективен (въпрос на мнение)? Трябва ли да различавате краткосрочните от дългосрочните успехи? Ако човек се възползва от силата късмета, това все още ли е успех? Подобна  мисловна „борба“ с дефиницията на думата ще ви помогне да съставите списък с добре обмислени успехи, които след това можете да обяснявате в отделните абзаци, проследявайки техния произход и определяйки как и защо са възникнали. Във вашия случай има ли ключов общ фактор, предопределящ успехите – това може да представлява централната посока на вашия отговор.

Ключовата дума в горните параграфи е мислене.

Мисленето трябва да се разграничава от запомнянето, мечтаенето и бездействието. Мисленето рядко е приятно начинание и повечето от нас успяват да го избягват през повечето време. Но за съжаление, няма заместител, ако искате да получите най-високата оценка. Затова, помислете колкото е възможно повече за смисъла на въпроса, за проблемите, които той повдига, и начините, по които можете да отговорите. Трябва да мислите. Да мислите усилено – и след това трябва да помислите отново и отново, опитвайки се да намерите „вратички“ в разсъжденията си. Възможно е да се объркате, но не се притеснявайте: объркването често е необходим етап за постигане на яснота. Ако се объркате напълно, направете си почивка. Когато се върнете към въпроса, може да се окаже, че проблемите са се решили сами. Ако не, дайте си повече време.

Трябва да мислите за себе си и да се откроите от останалите есета със собствена „ярка идея“. Идеята е ключът за написването на добро историческо есе. Разбира се, можете да следвате стадото и да повторите определението, дадено в учебника ви, но… Струва ли си?

Съветите по-горе са от значение за есетата по история с академична стойност, които често се дават в училище за домашно. Различно е при изпитите, където времето е ограничено. Но дори и тогава трябва да отделите време, за да помислите. Изпитващите търсят качество, а не количество, а краткостта прави уместността двойно по-важна. Ако придобиете навика да мислите по ключовите въпроси, вместо просто да пишете за всичко, което ви е казано или прочетено, вероятно ще откриете, че сте на правилния път.

Жизненоважен първи абзац

Всяка част от есето е важна, но първият абзац е жизненоважен. Това е вашият шанс да впечатлите – или да потиснете – проверяващия, а първите впечатления често са решаващи. Следователно, може да опитате да напишете привличащото вниманието първо изречение.

„Започнете със земетресение и продължете до епицентър“, съветва режисьорът Сесил Б. Демил.

По-важното е да демонстрирате разбирането си за поставения въпрос. В увода давате внимателно обмислени дефиниции на ключовите термини, поставени в темата. Тук установявате съответната времева рамка и въпроси – с други думи, определяте параметрите на въпроса. Също така, в увода разделяте цялостния въпрос на по-управляеми подразделения или по-малки въпроси, на всеки от които впоследствие ще напишете отговор в отделен абзац.

В първия абзац формулирате аргумент или може би щриховате и загатвате за аргументите, които ще обосновете по-късно в есето. Следователно, първият абзац е ключът към доброто историческо есе.

Когато прочетат добър увод, проверяващите се уверяват, че авторът е в правилната поска, че аналитичен и сериозен. Вероятно ще вдъхнат в знак на облекчение, че сред аудиторията има поне един ученик, който избягва двете най-често допускани грешки при писане на увод на историческо есе:

  1. Да игнорирате напълно въпроса.
  2. Да започнете с разказ за събития – често уводът започва хронологично, с раждането на историческата личност и с неуспешен опит да се отговори на въпроса в последния абзац. Но тогава е прекалено късно.

Средните абзаци

Филип Ларкин веднъж е казал, че съвременният роман се състои от начало, бъркотия и край. Същото е, уви, е твърде вярно за много исторически есета днес. Но ако сте написали добър начален абзац, в който сте разделили общия въпрос на отделни и управляеми мисловни области, то вашето есе няма да бъде объркано, а съгласувано.

От средните ви абзаци трябва да става очевидно на какъв въпрос отговаряте.

Как да разберете дали сте написали добър абзац?

Ето един добър тест, на който да подложите вашето есе: Може ли читателят да отгатне какъв е поставеният исторически въпрос, на който отговаряте в есето си, дори ако заглавието е скрито?

Помислете как да започвате отделните абзаци. Добра идея е те да стартират като обобщение на въпроса. След това можете да развиете своята идея и да я подкрепите с доказателства. Трябва да дадете разумен подбор на доказателства (т.е. факти и цитати) в подкрепа на аргумента, който излагате. Имате само ограничено пространство и време, така че помислете колко подробности да изведете.

Относително незначителните общи въпроси, които не можете да избегнете, но трябва да включите – те могат да бъдат обобщени. Не бъдете един от онези заблудени кандидат-студенти, които наблягат на страничните теми и пренебрегват важните.

Регламентите на изпитите често уточняват, че през годината, учениците трябва да са запознати с основните интерпретации на историците. Не пренебрегвайте този съвет. От друга страна, не довеждайте историографията до крайности, така че самото минало да бъде практически игнорирано. По-специално, никога не попадайте в капана на мисълта, че всичко, от което се нуждаете, е набор от мнения на историци. Доста често в есетата учениците дават скучно обобщение на отговора си и го подкрепят с мнението на историк – и тъй като са формулирали обобщението от мнението на историка, аргументът е изцяло идентичен и следователно безсмислен и неубедителен. Освен това, не предполагайте, че историците са безпогрешни и всезнаещи богове. Освен ако не дадете реални доказателства в подкрепа на вашето мнение – както правят историците – обобщението ви по идея е просто поредното твърдение.

Последен абзац

Ако се опитвате да докажете определено твърдение в изложението, то трябва да включите това твърдение и в последния абзац. Ако сте изследвали няколко алтернативни предложения, сега е моментът да кажете кое от тях е правилно. В средните абзаци вие сте адвокат, който спори с въображаем събеседник по даден случай. Сега, в последния абзац, вие сте съдията, който обобщава и произнася присъдата.

Не въвеждайте много нови доказателства на самия край. Не трябва и да насочвате вниманието към нов въпрос. Ако вашият въпрос е за идването на Хитлер на власт, не бива да приключвате с резюме на това, което е направил някога по време на владението си. Такъв ирелевантен край няма да спечели точки.

От друга страна, може да се окаже, че някои от нещата, които Хитлер е направил след идването си на власт, хвърлят светлина за това защо е дошъл на власт. Ако можете да обобщите това убедително – добре, но не очаквайте проверяващият да разкрие уместността на твърденията ви сам. Не се очаква проверяващите да гадаят какво сте искали да кажете, те трябва само да оценят дали казаното е уместно.

Обобщение за историческото есе

Доброто историческо есе, особено такова, което изглежда сякаш е написано без усилие, често е преработвано няколко пъти. Не забравяйте, че най-добрите ученици са тези, които са най-самокритични. Научете се да критикувате собствените си първи чернови и никога не се задоволявайте с компромиси. Вземете предвид и обратната връзка, която получавате от учителите си. Не гледайте само оценката, която вашето есе получава; прочетете внимателно коментарите. Ако учителите не ви съветват как да подобрявате изказа си, то те не си вършат работата както трябва.

Релевантността е жизненоважна за доброто есе, така че доказателствата трябва да са събрани по такъв начин, че да дават убедителни аргументи. Нищо друго няма значение. Препоръчаната по-горе структура на абзаци е само ръководство, нищо повече. Вие можете да напишете добро есе и използвайки различно подреждане на материала.

Има безкрайно много начини да напишете историческо есе, защото всяка форма на писане е средство за себеизразяване. Вашето есе ще бъде уникално, защото вие сте уникални: от вас зависи да гарантирате, че е уникално добро, а не уникално посредствено.

Тази тема за историческо есе ви беше полезна? Споделете я в социалните мрежи и посетете как.net за още!

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.6 / 5. Брой гласове: 12

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!