Как се пише придружително писмо?

3.3
(4)

Научете как се пише придружително писмо към документ или договор. Добавихме за вас и безплатен образец за писане на придружително писмо. Ще научите повече в статията по темата.

Какво е придружително писмо?

Придружителното писмо е писмо, което се предава към компелкта ви от докуемнти. То често се пише и предава заедно с договори, декларации, уведомления, притеснения, уточнения, допълнения и още.

Цел на придружителното писмо

Както името подсказва – придружителното писмо служи за да придружава.

Целта на придружителното писмо е да съдържа допълнителна информация, която е от значение за валидността на официалните документи. Например:

  • Изброяване на документи, които сте предали в комплект
  • Допълнение и уточнение за упълномощено лице, което ще предаде документите от Ваше име
  • Пълномощно
  • Уведомление
  • Лични данни
  • Други коментари, които са важни за статуса на заявката

Уведомителните писма много често се пишат към уведомленията и декларациите. Използват се в НОИ, НАП и други държавни администрации и са част от изискванията на процедурите за подаване на заявления.

Как се пише придружително писмо?

Спрямо целите на придружителното писмо е нужно да добавяте различна важна информация, която се променя спрямо естеството на въпроса ви. Например, ако е нужно да предадете комплект с много документи, трябва да напишете в придружителното писмо кои са документите, които предавате. Аналогично, понякога е нужно да изпозлвате придружително писмо за да предоставите допълнителна информация или да упълномощите определено лице.

Придружителното писмо се предава заедно с останалите документи, като условията и изискванията за дъръжание варират спрямо институцията.

Образец за придружително писмо

Подготвихме за вас няколко образеца на придружителни писма, които могат да ви послужат като отправна точка за използване спрямо нуждите ви.

Образец придружително писмо НОИ (Приложение 8): Изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Ето как се пише придружително писмо за НОИ за обезщетения и помощи. Свалете образецът от тук.

Образец на придружително писмо при подаване на уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Ето един образец на придружително писмо при прекратяване на трудов договор, който работодателите трябва да използват:

n5PRL2 - Как?NET

Това е вероятно една от най-често срещаните причини да напишете придружително писмо. Според чл. 62 ал. 5 от кодекса на труда, всеки работодател трябва да уведоми местната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори със своите служитлеи. За целта се изпращат уведомления и други договори, наред с които и придружаващо писмо по образец.

Придружителните писма могат да се изпращат на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително утвърден формат на записа. Ако изпращате придрдужителното писмо на хартия до краен адрес, е много вероятно да се изисква то да е в два екземпляра.

Вече знаете как се пише придружително писмо, разполагате и с образец, който да адаптирате спрямо нуждите си. Посочените документи имат за цел да служат за ориентир при написването. Моля, проверявайте винаги за актуалността им и съгласувайте формата им със съответната институция. 

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 3.3 / 5. Брой гласове: 4

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!