Как се пише статия?

Съдържание на статията

4.9
(12)

В тази статия ще поговорим за това как се пише статия и ще ви представим няколко практически съвета.

Формиране на вашата идея за статия

Има множество различни видове статии, включително новини, информационни публикации, ревюта и т.н. Въпреки че всеки текст има свои специфични качества, които са уникални по своему, статиите споделят някои общи характеристики. От формирането и изследването на вашата идея, до писането и редактирането на работата ви, писането може да ви даде шанс да споделите убедителна и важна информация с читателите.

Запознайте се с вида на статията, която искате да напишете

Докато измисляте темата си, трябва да се съсредоточете. Помислете за типа статия, който най-добре отговаря на идеите, които искате да предадете. Някои видове статии са по-подходящи за определени теми. Някои от най-често срещаните видове статии са:

 • Новини: Този тип статии представят факти за нещо, което се е случило наскоро или което ще се случи в близко бъдеще. Обикновено обхващат правилото на 5-те журналистически въпроси с „К“ + З: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? и Защо?
 • Мнение / Ревю: Този тип статия представя информацията по по-креативен, описателен начин, отколкото директния стил на новинарската статия. Това може да бъде статия, описваща мнението ви за явление, продукт, услуга място или друга тема.
 • Редакционна статия: Тази статия представя мнението на автора по конкретна тема или дебат, нашумял в публичното пространство. Има за цел да убеди читателя да мисли по определен начин по дадена тема.
 • Как да: Тази статия дава ясни инструкции и информация за това как да се изпълни някаква задача.
 • Биографичен профил: Тази статия представя информация за определена личност, като използва информация, събрана чрез интервюта и проучване.

Разпишете идеите си

Още преди да започнете да пишете, направете списък с потенциални теми. Може да искате да пишете за емиграцията или органичната храна. Или пък за местния приют за животни. За да напишете последователна, но кратка статия, трябва да стесните темата и да сведете информацията до най-важното. Това ще ви помогне да бъдете по-конкретни при писането, което ще направи статията ви по-добра и интересна за четене. Задайте си тези въпроси:

 • Защо тази тема ви интересува?
 • Какво е вълнуващото в нея?
 • Каква е информацията по тази тема, която хората, обикновено, пренебрегват?
 • Какво искате хората да знаят по тази тема?

Например, ако искате да пишете за био земеделието, може да си кажете: „Мисля, че е важно да сте наясно с етикетирането на биологични продукти върху опаковките на храните. Макар че това може да бъде много объркващо, всеки един от нас трябва да бъде информиран за здравето си. Ето едни от най-популярните обозначения и техните значения…“

Изберете тема за статията, която ви вълнува 

Уверете се, че сте избрали тема, за която можете да пишете много. Трябва истински да се интересувате от темата, която сте избрали да пишете. Вашият ентусиазъм ще се прояви в текста и така, той ще бъде много по-привлекателен за вашите читатели.

 • Вашата цел е да предадете достатъчно страст под формата на думи.

Направете предварително проучване

Ако изобщо не сте запознати с темата си (ако например трябва да пишете по конкретна тема за задание), тогава ще трябва да започнете с провеждането на някои предварителни изследвания.

 • Въведете някои ключови думи в онлайн търсачката. Това може да ви отведе до източници, които пишат по вашата тема. Тези източници също могат да ви дадат представа за различни подходи към темата.
 • Прочетете колкото можете по темата. Посетете местната библиотека. Информирайте се с книги, статии от списания, публикувани интервюта и онлайн издания, както и източници на новини, блогове и бази данни за информация. Добро място за започване на търсене на данни, които не са очевидни в Интернет, е Gale Directory of Databases, който съществува както във формат на книгата (наличен в библиотеките), така и онлайн .

Намерете уникален поглед върху темата

Когато сте решили темата си и сте я ограничили до нещо по-конкретно, помислете как можете да направите статията ви различна и открояваща се. Ако пишете статия за нещо, за което пишат и други хора, опитайте се да бъдете уникални в начина, по който подхождате към материала. Трябва да добавите ново знание към разговора, а не да ставате част от информационния поток.

 • Например, да се върнем към темата за биологичните храни. При нея можете да се съсредоточите върху купувач на хранителни стоки, който не разбира етикетирането на биологични храни. Използвайте този начален анекдот, за да въведете основния си аргумент, който ще обобщава вашата уникална идея или гледна точка.

Усъвършенствайте аргумента си. В повечето статии авторът въвежда собствен коментар  аргумент. Това е основната насока на статията. За целта трябва да се намерят доказателства в подкрепа на този аргумент.

 • Например, ако пишете за това как един човек се научава да чете етикети за органични продукти, общият ви аргумент може да бъде, че обществеността трябва да е наясно, че много компании злоупотребяват с етикетирането на органични продукти. Това води до нечестни практики в рекламата на продуктите.
 • Друга примерна тема може да бъде: „Знаете ли кой е собственик на местните ви медии?“. Ако големите корпоративни медийни организации притежават малък местен вестник, това може да се отрази негативно върху медийното отразяване на конкретния район.
 • Напишете аргумента си с едно изречение. Запишете го на видно място и постоянно се връщайте към него докато пишете. Това ще ви помогне да останете съсредоточени, без да се разсейвате от главната тема и да залитате по странични аргументи.

Проучване на вашата идея

Проучете вашата тема и аргумент на статията

Започнете да изследвате вашата конкретна тема и аргумент. Преминете отвъд предварителните изследвания, които вече сте провели. Научете основните заложени въпроси, плюсовете и минусите, какво казват експертите и т.н. Така ще сте подготвени на 100%.

 • Най-добрите автор имат силни анализи зад своите успешни статии. Те търсят както първични (оригинални, непубликувани) документи, така и вторични документи в подкрепа на своята теза.
  • Първичните източници могат да включват препис от изслушване по даден съдебен казус, подаване на съдебни дела, данни на окръжна собственост, удостоверения за уволнение или сделка, снимки. Други първични източници могат да включват правителствени писмени записи в Националния архив или специални колекции в местната или университетската библиотека, застрахователни полици, корпоративни финансови отчети или лични справки.
  • Вторичните източници включват публикувани бази данни, книги, резюмета, статии на английски и други езици, библиографии, дисертации и справочници.
  • Можете да намерите информация в интернет или в библиотеката. Също така е лесно да провеждате интервюта, да гледате документални филми или да се консултирате с други специалисти по темата.

Съберете подкрепящи доказателства

Започнете да идентифицирате начините, по които бихте могли да подкрепите общия си аргумент. Трябва да съберете около 3-5 солидни примера, които подкрепят цялостната ви теза.

 • Можете да направите по-дълъг списък от доказателства и примери. Когато съберете повече доказателства, ще можете да дадете приоритет на най-силните примери.

Използвайте надеждни източници

Бъдете предпазливи, когато изследвате онлайн. Черпете информация само от надеждни източници като реномирани вестници, експерти по темата, правителствени уебсайтове или уебсайтове на университети. Винаги правете резервно копие на всички твърдения, направени от вашия източник.

 • Не приемайте, че един източник е напълно точен и дава 100% вярна информация. Ще ви трябват интервюта с множество независими източници, за да получите пълната картина.

Следете източниците си и цитирайте правилно. Запишете откъде получавате информацията си, за да можете да цитирате източниците. Обикновено библиографската информация за източник включва името на автора, заглавието на статията, заглавието на публикацията, годината, номера на страницата и издателя.

 • Изберете стил на цитиране възможно по-рано, за да можете да компилирате информацията за цитиране в правилния формат.

Избягвайте плагиатството

Когато разглеждате други източници, внимавайте как събирате информация. Понякога хората копират текст в един документ с цел да го използват като бележки за статията си. Но по този начин те рискуват нецеленасочено да плагиатстват, защото копираният текст се смесва в тяхната собствена писмена работа. Не забравяйте да следите внимателно кое писане не е ваше и кои идеи са чужди.

 • Не копирайте текст директно от друг източник. Префразирайте този текст вместо това и включете цитат .

Планиране на вашата статия

Определете дължината на статията

Тази статия има ли ограничение за брой думи? Трябва ли да попълните определен брой страници? Помислете за какъв тип съдържание пишете и колко място ще запълни то. Помислете, също, колко трябва да се напише, за да се обхване адекватно темата.

Помислете за вашата аудитория 

Помислете кой ще прочете вашата статия. Трябва да вземете предвид стила на речта, интересите, очакванията на аудиторията и т.н.

 • Например, ако пишете статия за специализирана академична аудитория, вашият тон и подход ще бъдат значително различни, отколкото ако пишете статия за популярно списание.

Очертайте вашата статия

Преди да започнете официално да пишете, начертайте „схемата“ на вашата статия. Тази схема ще разбие коя информация къде отива – увод, изложение, заключение. Подходът служи като ръководство, което ви помага да разберете къде имате нужда от повече информация в помощ на аргументите си.

 • Полезно е да започнете структурата на есето си с 5 параграфа – един параграф на въведение, три параграфа за подкрепящи доказателства и един параграф за заключение.

Изберете цитати и други доказателства в подкрепа на вашите аргументи

Вероятно ще попаднете на информация, която лаконично подкрепя това, което казвате. Това може да включва изявление, което някой е направил, или изречение в друга статия, което е особено уместно. Изберете само най-важната и описателна част, която да използвате в статията си. Добавете тези цитати към плана си.

 • Уверете се, че цитирате правилно. Например, можете да напишете:
  Говорителят на млечната марка Milktoast коментира: „Нашето мляко е обозначено като „био“, тъй като нашите крави се хранят само с органична трева.“
 • Не прекалявайте с цитатите. Бъдете избирателни относно цитатите, които използвате. Ако използвате твърде много цитати, вашият читател може да си помисли, че ги използвате като пълнеж, тъй като не можете да измислите нищо оригинално в материала.

Писане на статията

Напишете въведението на статията 

Увлекателният уводен параграф е от решаващо значение за привличането на вашия читател. В рамките на първите няколко изречения читателят ще прецени дали вашата статия си струва да бъде прочетена докрай. Има няколко начина да започнете статия, някои от които включват:

 • Разказване на анекдот.
 • Използване на цитат от тема на интервю.
 • Като се започне със статистика.
 • Започвайки с ясни факти от историята.

Следвайте плана си.

Планът ще ви помогне да се съсредоточите върху написването на солидна и последователна статия. Контурът също може да ви помогне да запомните как детайлите се свързват помежду си и преливат в едно общо цяло.

 • Бъдете гъвкави, обаче. Понякога, когато пишете, мисленият поток може да има смисъл по начин, различен от планирания. Бъдете готови да промените посоката на вашата статия, ако смятате, че имате по-добра идея.

Предоставяйте достатъчно контекст

Не допускайте, че вашият читател знае толкова много за вашата тема, колкото и вие. Помислете за видовете основна информация, от които се нуждае вашият читател, за да разбере темата. В зависимост от вида на статията, можете да отделите параграф с основна информация, преди да пристъпите към подкрепящите ви доказателства. Или можете да включите тази контекстуална информация в цялата си статия.

Разкажете с описание 

Използвайте красноречив и описателен език, за да дадете на читателя добра представа за това, за което пишете. Внимателно изберете глаголите и точните прилагателни.

 • Например, можете да пишете за купувача на хранителни стоки, който има проблеми с етикетите на биологични храни: „Чарли се концентрира върху бурканите с фъстъчено масло на рафта в магазина. Думите „органично“ и „естествено“ излезнаха на преден план. Всеки буркан казваше нещо различно. Той почувства, че продуктите му крещят: „Избери ме!“ ‘Купи ме!’ Думите започнаха да плуват пред очите му. Той напуска хранителния обект, без да купи нищо. „

Включете преходи

Свържете всяка отделна идея и абзац с помощта на преходи, така че статията ви да се чете като една цялостна и добре обмислена история. Започнете всеки нов параграф с преход, който го свързва с предишния параграф.

 • Например, използвайте думи или фрази като „обаче…“, „друг важен момент е…“ или „трябва да се помни, че…“

Обърнете внимание на стила, структурата и тона

Трябва да пишете със стил, структура и тон, който има смисъл за типа статия, която пишете. Анализирайте аудиторията си, за да определите кой би бил най-добрият метод да им представите информацията си.

 • Например, една статия във вестник трябва да предлага информация в разказвателен, хронологичен формат. Тя трябва да бъде написана на достъпен и ясен език.
 • Когато пишете статията си, използвайте силно „закотвящо“ изречение в началото на всеки параграф, за да придвижвате читателя си напред. Също така, променете дължината на изреченията си – редувайте както къси, така и дълги. Ако установите, че всичките ви изречения са с еднаква дължина, има вероятност вашият читател да бъде „приспан“ от ритъма и да заспи. Изреченията, които са постоянно накъсани и кратки, могат да оставят у читателя впечатлението, че пишете рекламно копи, а не добре обмислена статия.

Напишете убедително заключение

Завършете статията си с динамично и убедително заключение. В зависимост от вашата статия, това може да е заключение, което дава възможност за действие на читателя. Например, ако пишете мнение относно етикетирането на храни, може да предадете на читателите си примери как те могат да научат повече за етикетирането.

 • Ако сте започнали с анекдот или статистика във вашето въведение, помислете дали да не ги цитирате повторно.
 • Изводите често са най-силни, когато са в края и водят до нови прозрения. Насочете аудиторията в посока, която поддържа „жаждата“ за знания.

Помислете за добавяне на поддържащ материал и допълнителни ресурси

Можете да помогнете на читателя си да разбере по-ясно вашата тема, като включите графики или друг допълнителен материал.

 • Например, можете да включите снимки, диаграми или инфографики, за да илюстрирате някои от вашите абзаци.
 • Не забравяйте, че тези материали са допълващи, а не основни. Това означава, че вашата статия трябва и сама по себе си да носи достатъчно стойност. Вашето писане трябва да бъде разбираемо, ясно и съсредоточено дори без помощта на диаграми, снимки или други графики.

Финализиране на статията

Редактирайте работата си 

Отделете малко време, за да редактирате и преработите статията си. Ако времето позволява, изчакайте ден-два, преди да редактирате. Това ще ви даде известна почивка от вашата статия и ще ви даде нов поглед над написаното.

 • Погледнете внимателно централния аргумент или точка, която се опитвате да изтъкнете. Всичко в статията ви служи ли на този централен аргумент? Имате ли абзац, който не е свързан с останалите? Ако е така, този параграф трябва да бъде премахнат или преформатиран, така че да поддържа основния аргумент.
 • Премахнете всяка противоречива информация в статията или адресирайте противоречията, като покажете как противоречивата информация е от значение за читателите.
 • Пренапишете секции или цялото нещо, ако е необходимо. Подобни ревизии са често срещани за всички видове статии, така че не се чувствайте като неуспешни или некомпетентни автори.

Проверете за граматически грешки 

Дори когато една статия е добре написана, тя няма да се приема сериозно, ако има граматически или правописни грешки. Уверете се, че писането ви е силно и на ниво, като изчистите граматиката си. Може да ползвате проверката за правопис на Slovored.

 • Полезно е винаги да отпечатвате статията си на хартия. Преминете през текста с химикалка или молив, за да уловите грешки. След това се върнете и поправете тези грешки на компютъра.

Прочетете статията си на глас

Вслушвайте се в тона, ритъма, дължината на изреченията, съгласуваността, граматически или съдържателни грешки и убедителни аргументи. Мислете за писането си като за музикално произведение, слухово преживяване и използвайте ушите си, за да оцените качеството, силните и слабите страни.

 • Можете да идентифицирате собствените си грешки в граматиката или писането, докато четете на глас;

Накарайте някой друг да прочете вашата статия. 

Опитайте да покажете статията на приятел, учител или друго доверено лице, за да я прочете. Разбира ли този човек точките, които се опитвате да подчертаете? Той/тя следва ли вашата логика?

 • Този човек може също да улови грешки и несъответствия, които сте пренебрегнали.

Напишете заглавие. Дайте на статията си подходящо заглавие. Заглавието е кратко и конкретно, като се използват не повече от около 10 думи или 50 знака. Заглавието трябва да е ориентирано към действие и трябва да предава защо историята е важна. Трябва да грабне читателите и да ги привлече в статията.

 • Ако искате да предадете малко повече информация, напишете подзаглавие. Това е второстепенно изречение, което се основава на заглавието и го допълва.

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.9 / 5. Брой гласове: 12

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!