Как се пише теза на есе?

4.5
(24)

Всеки трябва да знае как се пише теза на есе – това умение е приложимо на практика в много и различни ситуации. Практически, всеки текст, който пишете, притежава своя теза. Важното е да знаете как да я откроите и как ефективно да насочите вниманието на читателя към своя главен аргумент.

Ако искате да се научите да пишете есе от начало до край, посетете нашата статия: Как се пише есе?

Какво е теза на есе?

Тезата на есето ви е същината на вашия текст. Тя е съставена от няколко изречения, които обобщават мнението ви по въпроса, поставен в темата. Обикновено мястото на тезата е след края на вашето въведение.

Всяка теза изглежда различно в зависимост от вида на есето, което пишете. Но изявлението на тезата винаги трябва ясно, отчетливо и да посочва основната идея, в която искате да убедите всички. Всичко останало във вашето есе е „пълнеж“, което трябва да подкрепя вече казаното с доказуеми аргументи.

Важността на тезата

Писането често приема формата на убеждаване – убеждаване на другите, че имате интересна, логична гледна точка по темата, която е на дневен ред.

Убеждението е умение, което практикувате редовно в ежедневието си. Вие убеждавате своя съквартирант да почисти, родителите си да ви позволят да вземете колата, приятеля си да гласува за вашия любим политик и още. В колежа, курсовите задачи често ви молят да напишете убедителна теза в писмена форма. От вас се иска да убедите читателя във вашата гледна точка.

Тази форма на убеждаване, често наричана академичен аргумент, следва предсказуем модел и структура в писмена форма. След кратко представяне на вашата тема, вие излагате гледната си точка по темата директно и често в рамките на 2-3 изречения. Изявлението ви служи като обобщение на аргументите, които ще изложите в останалата част от писмената си работа.

Тезата трябва да е не повече от 4-5 изречения.

Как се пише теза на есе?

Първо, трябва да излезете с мнение по въпроса. Помислете добре какви са настроенията ви по зададената тема. След като формулирате мислите си, оформете ви текст и ги запишете. Крайният резултат е така наречената работна теза, която е водеща в началото на процеса на писане. Веднага след като я напишете, трябва да уточните какво точно искате да кажете – ясната теза дава посоката и структурата на цялото есе.

Стъпка 1: Започнете с въпрос

Може вече да имате въпрос в темата на есето, но ако нямате, опитайте се да измислите свой. Какво бихте искали читателя да разбере или да помисли по вашата тема?

Ето пример за аргументиран въпрос за есе, който ви кара да вземете страна в дебат:

 • Има ли интернет положително или отрицателно въздействие върху образованието? Ако пък трябва да напишете описателно есе за важно изобретение, може да попитате:
 • Как изобретяването на печатната преса промени европейското общество?
  В есе за литературен анализ за романа Франкенщайн въпросът ви може да бъде:
 • Как Мери Шели изобразява героя на Виктор Франкенщайн?

Най-важното тук е да се научите как да поляризирате мнението по дадена тема.

Стъпка 2: Напишете чернова на тезата си

Сега е време за предварително проучване. Направете всичко възможно да потърсите достатъчно доказателства в своя полза предварително, за да сте сигурни, че няма да попаднете в неприятна ситуация и постфактум, да осъзнаете, че няма как да се защитите.

След като извършите известно първоначално проучване, вече можете да формулирате ориентировъчен отговор на предварително зададения въпрос. На този етап може да бъде прост и лесен отговор, който да ръководи процеса на изследване и развиване на темата.

Ако пишете аргументативно есе, отговорът трябва да избере страна и да заеме позиция по въпроса. Пример:

 • Интернет има повече положителен, отколкото отрицателен ефект върху образованието.
 • Изобретяването на печатната преса означава, че повече хора имат достъп до информация.
 • Шели представя Виктор Франкенщайн в негативна светлина.

Стъпка 3: Развийте своя отговор

Сега трябва да помислите защо това е вашият отговор и как ще убедите читателя си да се съгласи с вас.

Докато четете повече за вашата тем,  започнете да си записвате аргументи и разписвайте отделни абзаци. Отговорът ви трябва да стане възможно най-подробен. Окончателното изявление на тезата трябва не само посочва вашата позиция, но и да обобщава цялостната ви аргументация по въпроса.

Например: В нашето есе за интернет и образованието тезата излага нашата позиция и скицира ключовите аргументи, които ще използваме, за да я подкрепим.

Примерно изявление на аргументативна теза:
Негативите от използването на интернет са надвишени от многобройните му ползи за образованието: интернет улеснява по-лесния достъп до информация, способства излагането на различни гледни точки и гъвкава учебна среда както за ученици, така и за учители.

В нашето есе за печатната преса, тезата обобщава ключовото историческо развитие, което ще обясним. Пример:

Изобретяването на печатната преса през 15-ти век позволява по-широко разпространение на информацията в Европа, проправяйки пътя за Реформацията.

В нашето есе за Франкенщайн тезата представя нашия анализ на литературните техники и подходи, използвани в романа:

Мери Шели използва променящи се гледни точки на повествованието, за да изобрази Виктор Франкенщайн във все по-негативна светлина, докато романът продължава; той започва като наивен, но симпатичен идеалист, но до края го виждаме като необмислено жестока фигура.

Подсилване на тезата

Разгледайте тези примери за изявления на теза и научете как да я подобрите и подсилите:

Пример 1: Аргументативна теза
В аргументивното есе вашата теза трябва да заеме силна позиция. Вашата цел в есето е да убедите своя читател в тази теза, въз основа на доказателства и логически разсъждения.

Разгледайте тези две версии на теза в есе относно политиката на САЩ за околната среда:

Слаба теза
Правителството на САЩ трябва да инвестира в Зелен нов курс.
Примерът по-горе заема позиция, но не казва нищо ново на читателя и не обяснява защо заемате тази позиция.

Подсилена теза
Правителството на САЩ трябва да инвестира в Зелен нов курс, който дава приоритет на зелените работни места; като най-мощната икономика в света, тя може да поеме водещата роля в борбата с изменението на климата, като същевременно подобрява благосъстоянието на своите граждани.
В това подобрено изложение на тезата вие излагате своите разсъждения и обобщавате основните точки, които ще използвате, за да убедите читателя си във вашата позиция. Останалата част от вашето есе ще се разшири и ще аргументира тези точки.

Най-важните характеристики на добрата теза на есе

Кратка
Добрата теза е кратка и приятна за четене – не използвайте повече думи, отколкото е необходимо. Изразете своята гледна точка ясно и директно в едно или две изречения.

Спорна
Вашата теза не трябва да е просто изявление на факта, който всички вече знаят. Добрата теза е твърдение, което изисква допълнителни доказателства или анализ, за да го подкрепи. Особено в аргументирано есе, вашата теза трябва да бъде нещо, с което другите могат да не се съгласят. Предизвикайте ги – нека поставят под въпрос казаното, ако не са съгласни.

Съгласувана
Вашата теза може да споменава няколко аспекта на вашата тема, но всички те трябва да се съберат в едно съгласувано цяло, изразявайки една основна идея.

Почти всички теми, колкото и сложни да са, могат да се сведат до един въпрос. Затова първата ви задача е да сведете темата на есето до един въпрос. След като изберете въпроса, на който трябва да отговори вашето есе, съставете едно или две пълни изречения, отговарящи на този въпрос. Пренапишете ги и усъвършенствайте. Съберете ги в едно цяло – вашата теза за есето ви е готова!

Дори ако задачата ви не задава конкретен въпрос, тезата ви все пак трябва да отговори на въпрос относно проблема, който искате да проучите. В тази ситуация вашата работа е да разберете за какъв въпрос искате да пишете.

Доброто изложение на теза обикновено включва следните четири атрибута:

 1. Започнете с теза, по която има повече от 1 мнения
 2. Изберете тема, по която сте компетентни
 3. Придържайте се към само една основна идея
 4. Аргументирайте своите заключения, без да отвличате вниманието по странични казуси

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.5 / 5. Брой гласове: 24

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!