Как се пише курсова работа? (Стъпка по стъпка)

3.9
(15)

В тази статия ще ви опишем много подробно как се пише курсова работа – стъпка по стъпка. Ето какво трябва да знаете, за да получите отлична оценка на своята курсова.

Какво е курсова работа? Защо се пише?

Преди да започнете да пишете курсовата работа, трябва да знаете ЗАЩО я пишете.

Запомнете:

Целта на курсовата работа е да предостави ново и самостоятелно разглеждане на дадена тема, като анализът и получената информация да доведе до ново знание. Ново знание, което може да бъде отправна точка за изследване, препоръки и надграждане в бъдеще. С този труд трябва да докажете колко добре познавате теорията и как свързвате знанията с практиката.

Процес на писане на курсова работа

процес на писане курсова работа - Как?NET

Ето какъв е процесът на писане на курсова работа:

 1. Запознайте се с изискванията на учебното заведение за структура, форматиране, цитиране, визуално оформление, брой източници и още. Попитайте преподавателите за стандарт и наръчник.
 2. Ако нямате предварително зададена темак, започнете с предложение за тема
 3. Напишете своята чернова на структура на курсовата работа
 4. Изберете източници, които искате да използвате
 5. Изпратете първо предложение до своя ръководител със събраната информация дотук
 6. Определете си теза / хипотеза и „ъгъл“, през който ще разглеждате проблема
 7. Започнете да пишете уводните части и първите глави
 8. Напишете заключение
 9. Проверете всичко за грешки и редактирайте
 10. Форматирайте окончателно
 11. Оформете визуално курсовата работа и я изпратете

Всеки университет има собствени индивидуални изисквания за писане на курсова работа, но най-общо, курсовата работа е една малка версия на дипломната работа. Тя не е нужно да бъде толкова голяма като обем или толкова изрядна като структура, но е добре да се пише на същия принцип.

Затова ви съветваме да прочетете нашата статия на тема Как се пише дипломна работа?.

Как се пише курсова работа?

как се пише курсова работа 2 - Как?NET
 • С много търепение
 • В безлична форма или в първо лице множествено число:
  Пример: Вижда се, че…
  Нека разгледаме….
 • Забравете за „аз“ – НЕ се използва 1 л. ед.ч
 • Ако трябва да излагате авторска позиция или действие, ползвайте страдателен залог „подотвен е научен труд, който цели…“

Структура на курсовата работа

В самото начало най-важното е да имате добра структура на курсовата си работа. Това е по-важно дори от самото начало на писането, защото добрата структура е решаваща дали ще успеете да защитите тезата на своята курсова работа.

Ето какво включва една курсова работа:

 1. Заглавна страница
 2. Съдържание
 3. Увод
 4. Теза
 5. Отделни глави / части
 6. Заключение: Значение на труда
 7. Библиография
 8. Приложения

Важно: Всяка основна структурна част на работата започва на нова страница. Използвате за това функцията в текстовия редактор, глупаво е да натискате „Space“ до откат.

Заглавна страница на курсова работа

заглавна страница курсова работа - Как?NET

Заглавната страница трябва да съдържа името на университета, факултета, темата на курсовата работа, дисциплината. Цялата тази информация се изписва на нов ред и центрира. В долното пале разпределете пространството на две части – лява и дясна половина. В лявата половина изпишете името на разработили курсовата работа, заедно с курса и факултетния номер. В дясната половина напишете името на своя ръководител – преподавателят ви по съответната дисциплина. Не забравяйте „титлите“.

Съдържание на курсова работа

Съдържанието на курсовата работа трябва да бъде много добре изобразено. Това е частта, в която описвате структурата на курсовата си работа и къде се намират отделните части. Посочете страница срещу всяка основна смислова част. Не забравяйте да номерирате страниците.

Увод на курсова работа

Уводът на курсовата работа трябва да съдържа въвеждащи думи по темата. Това е началото на труда ви, който дава някаква информация за избора ви на тема, личната ви мотивация, как темата ви има отношение по дисциплината, както и какъв проблем ще изследвате в курсовата си работа. Подчертайте актуалността на темата си.

Можете да продължите увода с въвдение – въвеждащи слова, които дават някаква соновна информация за темата ви. Например, ако разглеждате кейс стъди в дадена компания, тук е моментът да разкажете малко за нейния старт, основател и дейност. След това ще надградите с още информация.

Теза на курсовата работа

Повечето курсови работи дават становище по даден проблем или просто надграждат вече разглеждан научен фееномен, като надграждат с ново знание. Тезата може да съдържа и повече информация за смисъла от анализа на избрания от вас казус. С две думи – тезата трябва да отговаря на въпроса: Каква е целта на този труд?

Глави в курсова работа / части

глави в курсовата работа - Как?NET

Главите в курсовата работа (отделните части) се пишат с цел да развиете своята теза и да я подкрепите с аргументи. Обикновено в първите няколко глави се разглежда специфика на проблема и история, същетвуващи теории, натрупано познание. В последните части се разглеждат повече примери от практиката, прилагат се доказателства, резултати от проучвания и изследвания, данни, статистики.

Важно: Всяка основна структурна част на работата започва на нова
страница.

Заключение на курсовата работа

Заключението на курсовата работа трябва да включва основните резултати и да обобщава новото знание. Тук ви съветваме да подчераете как новото казано от вас е исински важно и значимо за науката и практиката. Оставете вратичка за надграждане на вашата теза, подчертайте, че темата е значима и в бъдеще и дайте препоръки.

Как се цитира в курсова работа?

как се цитира курсова работа - Как?NET

Цитирайте спрямо указанията на вашия интерес. Обикновено цитираните автори и произведения се записват с кавички и с цифрови индекси под линия (footnote) на съответната страница. Ако имате онлайн източник, изпишете името на автора и заглавието на текста, след това, че то е „достъпно на адрес” и се дава точния URL адрес на интернет страницата. Посочва се и датата, на която е използван и цитиран даденият интернет източник.

Пример за цитиране под черта на онлайн източник:

Coppola, Daniela. E-commerce worldwide - Statistics & Facts [online]. statista.com, 2021. [цитиран 22 May 2021]. Достъпно на https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/

Библиография на курсова работа

Билиографията в курсовата работа много варира. Всеки университет има индивидуални изисквания за цитиране и библиография и структуриране. Можем дави дадем само пример за библиография:

1. Бондиков, Венцеслав. Методи за изследване на комуникацията в интернет. София, 2016
2. Петков, Стойко. Крос-медийна комуникация [online]. obuch.info. 2021. [цитиран 10 June 2021] Достъпно на адрес http://crossmediacommunication.blogspot.com/2004/07/crossmedia-communication.html

В повечето случаи се предпочита Харвардската система за цитиране и
рефериране
.

Приложения

Приложенията са допълнителните ресурси, които сте използвали – графики, снимки, други вузализации. Всяко приложение започва на нова страница и се озаглавява. Те задължително са упоменати в основния текст чрез съответна препратка.

Надяваме се, че нашата статия на тема как се пише курсова работа ви е помогнала. Пожелаваме ви успех в начинанието!

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 3.9 / 5. Брой гласове: 15

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!