Как се пише молба за напускане? (Образец и процедура по напускане)

5
(5)

В тази статия ще ви научим как се пише молба за напускане. Приготвили сме ви и образец на молба за напускане, за да ви бъде по-лесно при подготвянето на документа.

Напускане на работа: Изисквания и молба

Процедурата по напускане на работа никога не е приятна, но е наложителна. В случай, че не се чувствате удовлетворени от работното си място, ви съветваме да вземете ясно аргументирано решение, когато не сте емоционално афектирани. Разсъждавайте рационално и преценете дали да продължите трудови взаимоотношения с работодателя си.

Няколко съвета:

 • Обмислете добре решението и не прибързвайте
 • Преди да предадете молбата за напускане на работа, уведомете шефа си устно
 • Ако имате възможност, най-добрият вариант е да процедирате с предизвестие
 • Проверете според договора си колко месеца/дни предизвестие се изискват от вас. Ако договорът ви е безсрочен, срокът на предизвестие е 30 дни според закона.
 • Старайте се да се разделите с ръководителя си по цивилизован начин, за да получите добра референция и препоръка

Видове прекратявания на трудов договор

Съществуват различни видове прекратяване на трудов договор. Не всичко е просто уволнение. Причините взаимоотношенията между две страни да приключат са много:

 • По взаимно съгласие
 • С признаване на уволнението за незаконно (без предизвестие)
 • С изтичане на срока на договора (не се дължи предизвестие от ничия страна)
 • Със завършване на работата по проекта
 • Със завръщане на служителя, който сте замествали
 • Когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;
 • С постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса
 •  При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертна лекарска комисия
 • Със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му
 • Със смъртта на работника или служителя
 • Поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител
 • С прекратяване на дългосрочната командировка по Закона за дипломатическата служба

Как се пише молба за напусакне на работа?

Когато пишете молба за напускане на работа, най-добрият вариант е да се придържате към стандартния формат и оформление. По-долу сме добавили един от най-разпространените екземпляри, които се използват при напускане.

Съветваме ви да спазвате добрия тон и да връчите молбата без излишни сцени и приказки. Начинът, по който уведомявате работодателят за решението си, може да се окаже решаващ за приемането на искането ви! Не забравяйте, че това как ще се разделите с фирмата също е от значение, така че ангажиментът ви не се изчерпва до написването на молбата!

Независимо каква е причината ви за напускане, формалностите трябва да се следват, а предаването на молба е такава формалност, която трябва да изпълните, независимо колко досадна е всъщност.

В самото начало на молбата за напускане я адресирайте към Директора на фирмата. Този тип решения не се взимат от прекия ви ръководител, а от Управителя на организацията, затова и изписвате неговото име и фамилия.

Когато пишете молбата за напускане е важно да добавите и своята лична информация, която често се изисква в документацията на служителите – това обикновено са трите ви имена, ЕГН, номер на лична карта (евентуално и МВР, в което е регистрирана). Разбира се, включете и официалното наименование на длъжността ви.

Следва да добавите няколко изречения, които са стандартни. Не забравяйте: Пишете само намерението си, без да посочвате причини, обяснения, оправдания и т.н. Това е официален документ и за целите на административната процедура не е нужно да давате обяснения за намерението си! Напускането е ваше право!

Образец на молба за напускане на работа

Молба за напускане на работа: Как да изискате работодателят ви да ви напише препоръка и трудова характеристика?

Когато напускате, работодателят е длъжен да извърши следните дейности:

 • Да издаде заповед за уволнение
 • Да попълни и предаде трудовата книжка обратно на служителя
 • Да подаде уведомление до съответната ТД на НАП (до 7 дни)

Всеки служител, обаче, може да изиска от работодателя си трудова характеристика и препоръка. Ето как можете да ги напишете и добавите към молбата си за напускане:

Молба за напускане на работа: Какво следва, ако молбата ми за напускане бъде отхвърлена?

Според закона страната, към която е отправено предложението, трябва:

а) да вземе отношение по него, т.е. да заяви дали го приема или го отхвърля;

б) да уведоми другата страна за своето становище, като срокът за уведомяване е 7-дневен от получаване на предложението (срокът е в календарни дни). Ако в срок до 7 дни работодателят реши да ОТХВЪРЛИ молбата ви, вие влизате в срок за предизвестие, считано от датата вписана в молбата.

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 5 / 5. Брой гласове: 5

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!