Как се пише молба за отпуск? (Образец)

4.9
(15)

В тази статия ще ви научим как се пише молба за отпуск в няколко прости стъпки. Следвайте насоките ни и напишете бързо и лесно своята молба за отпуска от служител към работодател.

Видове отпуски

Според закона в България всеки служител и работник има право на няколко видове отпуски:

 • Основен платен годишен отпуск

Не по-малко от 20 дни. Придобива се при минимум 4 месеца трудов стаж. Ако не го използвате, имате право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

 • Допълнителен платен годишен отпуск

Допълнителни 5+ дни. Полага се на служителите, които работят при специфични условия с риск за живота и здравето си, както и при служителие на работа при ненормиран работен ден.

 • Неплатен отпуск
 • Отпуск за обучение
 • Неплатен отпуск на учащи се
 • Отпуск за приемен изпит в учебно заведение
 • Отпуск за бременност
 • Отпуск за раждане
 • Отпуск за майчинство и отглеждане на дете до 2-годишната му възраст
 • Отпуск за временна неработоспособност (трудова злополука)
 • Отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения
 • Служебни и творчески отпуски – платен или неплатен, счита се за трудов стаж
 • Отпуск по време на активна служба в доброволния резерв – неплатен
 • Отпуск на синдикални дейци
 • Ползване на отпуск от непълнолетни и майки

Молба за платен отпуск

За да изискате платен отпуск за годината се изисква да помолите за писмено разрешение от работодателя. Изискването е вписано в чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда.

Молба за неплатен отпуск

Неплатеният отпуск може да се поиска винаги, независимо от стажа ви. Отново изисква писмено искане. Работодателят има право да прецени дали да отпусне неплатения отпуск, както и с каква продължителност да бъде той.

Отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения

Как се иска писмено отпуск от работодател?

Можете да искате отпуск:

 • наведнъж или на части
 • няма минимален размер на дните, които можете да използвате
 • по закон не е нужно да си правите календар на отпуските от по-рано
 • ако изповядвате друга религия, можете да поискате допълнителни почивни дни за религиозните празници
 • можете да отложите използването на годишния отпуск през следващата календарна година

Как се пише молба за отпуск?

Когато пишете молба за отпуск е необходимо да следвате конкретен образец, който да ви помогне да не пропуснете някоя важна част от информацията. Самата молба за отпуск се пише като се отправя искане до работодателя за ползване на платен годишен отпуск.

Освен това трябва да напишете и колко дни искате да използвате, като отпускът се изчислява в работни дни.

Накрая се добавя началната дата, от която да започне ползването на отпуск. Да, брои се включително нея.

Молба за отпуск образец

Вече знаете каква е процедурате при искане на отпуск, както и как да напишете сами молба за отпуск. Информирайте се за правата си и смело изисквайте от работодателя полагащите ви се по закон почивни дни.

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.9 / 5. Брой гласове: 15

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!