Как се пише молба за постъпване на работа? (Образец)

4.3
(52)

В днешната статия ще ви научим как се пише молба за постъпване на работа. Добавихме и образец, който можете да използвате за по-лесно написване на молбата. Пожелаваме ви успех!

Молба за постъпване на работа

Целта на молбата за постъпване на работа е да бъде част от процедурата за подбор на кандидати за свободно работно място. Това е документ, който официално и административно завършва цикъла „кандидатстване – интервю – наемане“.

В молбата за постъпване на работа се съдържат няколко основни елемента и те са – Адресат (името на управителя), Вашата лична информация, същински текст, описващ целта на молбата и начална дата за наемане на работа, изброяване на прилежащите документи, нужни за намане на работа, дата и подпис.

Как се пише молба за постъпване на работа

Най-често молбата за постъпване на работа се пише по образец, който се предоставя от работодателя или се изготвя от служителя.

Първо е нужно да озаглавите документа с думите „Молба за постъпване на работа“, за да бъде ясен повода за написване на документа.

След това е нужно да адресирате до кого е молбата. Тук адресирате НЕ към мениджъра си, а към шефа си – Управител на фирмата. Ако не знаете името на управителя, можете просто да напишете „До Управителя на….“. Изпишете името на организацията така, както се изписва в регистъра.

В образецът е важно да добавите своята лична информация, която се състои от ЕГН, номер на лична карта, МВР, в което е изкарана личната карта, както и адрес (на местоживеене) по лична карта. Цялата тази информация се вписва в началото на документа, преди да изявите искането на молбата си.

Пропуснете няколко реда разстояние и продължете с искането си.

Когато започвате да пишете същинския текст на молбата, започнете първо с адресиране. За предпочитане е да използвате уважителна форма: „Уважаеми г-н/г-жо ….“. Продължете с думите: „Моля да бъда назначен/а на работа във фирмата на длъжност ….., считано от…… „. Тук е важно да помолите за потвърждение от работодателя за точното формулиране на длъжността ви – според българското законодателство има списък на НАЦИД има Списък на регулираните професии в България. Вашата професионална квалификация има точно наименование и номер, които трябва да имате предвид. След това впишете и началната дата – първият работен ден или денят на сключване на договора, спрямо договорката ви с работодателят.

Към молбата за постъпване на работа обикновено е нужно да предадете и други документи, сред които:

  1. Автобиография – незадължителна
  2. Диплома за завършено образование – някои работодатели го изискват
  3. Копие от лична карта – задължително
  4. Копие от шофьорска книжка – незадължително

Образец на молба за постъпване на работа

Предоставяме ви образец на молба за постъпване на работа:

Молба за постъпване на работа


До
Управителя
на ……………………………..
гр. София

От
……………………………………… ЕГН………………………….,  постоянен адрес гр.(с.) …………………………………………….ул…………………………………………….., жк. …………………………………………………………………. бл. …….. вх. …….. ет. ……. ап. …….. притежаващ(а) л.к. № …………………………, издадена от МВР гр. ………………. на ………………
 
 
 
Г-н/Гжа …….. / Управител,
 
Моля да бъда назначен/а/ на работа във фирмата на длъжност …………………………………………….. считано от …………………
 
Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.
 
 
 
Прилагам следните документи:
Автобиография
Диплома за завършено образование
Копие от лична карта
Копие от шофьорска книжка
 
 
 
 
 
 
 
Дата …………………                                         С уважение:………………………………..
гр. София                                                                  /……………………………/

Молбата за постъпване на работа може да се предостави на служител от отдел „Човешки ресурси“ или директно на управителя. Тя се подписва от управителя, за да стане валидна и се пази в администрацията на организацията. Това е един от ключовите документи, които удостоверяват началото на трудовите ви взаимоотношения с работодателя. Затова е важно всяка фирма да изисква от вас да разпишете и подпишете молбата си за постъпване на работа на време. Ако ви бъде предоставена вече надписана молба, най-добре е да прегледате добре за възможни допуснати грешки и чак тогава да подпишете.

Надяваме се, че статията ни на тема „Как се пише молба за постъпване на работа?“ ви е помогнала. Ако имате въпроси или допълнителна информация, можете да оставите коментар.

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.3 / 5. Брой гласове: 52

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!