Как се пише писмено обяснение? (Образец и пример)

4.8
(53)

В тази статия ще ви опишем как се пише писмено обяснение. Писменото обяснение е част от наказателната процедура на служители и често се изисква от Кодекса на труда в България. Включихме насоки, които ще ви помогнат да напишете нужния текст, както и образец за обяснение.

Писмено обяснение – функция и смисъл

Писменото обяснение представлява формален текст, който има за цел да даде допълнителна информация по определен възникнал казус. Често е част от официалната документация на институциите и организициите в България.Псименото обяснение се нарича още „обяснителна бележка“. Това е стандартен начин, по който се изисква официална информация на важна тема.

За какво се използва писменото обяснение?

Целта на писменото обяснение е да документира официално определена позиция и/или да събере повече данни за събитие. Събитие, което касае писменото обяснение, може да бъде изминало, сегашно или предстоящо.

Работодател и служител: Писмени обяснения по чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда

Най-разпространеното писмено обяснение е по чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Тук казусът е следният: Извършено е нарушение в трудовата дисциплина на организацията, затова работодателят трябва задължително да изисква писмено обяснение от служителя си. Ако не бъде изискан този документ, няма как да бъде наложено дисциплинарно наказание на служителя. 

Важно: При наличие на нарушение или съмнение за нарушение на работа работодателят е задължен да изисква писмено обяснение. Служителят, обаче, не е задължен да даде писмено обяснение.

Причини за писане на обяснителна бележка

 • неизпълнение на трудовите задължения, само ако има вина т.е. не са изпълнени заради невъзможност, а не заради нежелание. Пример: Закъснение за работа, неизпълнение на задачи, некачествена работа и т.н.

Ако попадате в една от следните категории нарушения, съветваме да разгледате чл.190 от Кодекса на труда, където са описани тежките нарушения на трудовата дисциплина, които могат да доведат до уволнение.

Как се пише обяснение? Писмено обяснение за нарушение на работа спрямо Кодекса на труда

Писмени обяснения по чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда трябва да се пишат много внимателно и със сериозно отношение. Ако не се аргументирате правилно, можете да бъдете уволнени.

 • Адресирайте до кого отправяте обяснението
 • Подпишете себе си
 • Впишете днешната дата
 • Адресирайте причината и характера на документа
 • Пишете кратко и ясно
 • Опишете и пояснете максимално просто и лаконично възникналата ситуация
 • Не влизайте в детайли, това може да ви изиграе лоша шега
 • Ако смятате, че не е извършено работно нарушение, възразете в обяснението
 • Ако признавате за допуснатата вина, напишете, че ще се постараете да не се повтаря
 • Ако е допусната неволна грешка, отбележете, че е неволна и дайте обяснение или причина за нейното възникване. 
 • Отбележете, че винаги сте били добросъвестни и със сериозно отношение към работните си ангажименти

Не се притеснявайте!

Писменото обяснение за нарушения не означава на 100% наказание. 

Как се пише обяснение – Образец

как.net

Примерен образец на даване на обяснения – чл. 193, ал. 1 от КТ

 
………………………………………………………………………………………….
(наименование на предприятието, учреждението, фирмата)
 
Изх. № ……………../…………… г.       
 
ДО…………………………..
(трите имена)
………………………
(длъжност на работника или служителя)
……………………….
(организационно звено)
 
 
 
УВАЖАЕМИ ……………………………………………………….,
 
На основание чл. 193, ал. 1 от КТ прилагам настоящото писмено обяснение във връзка с възникналата ситуация от дата …………….. 20…. г. от …………ч.
 
На ……….. възникна ……………………. изразяваща се в следното: ……………………………………………………………….. вследствие на……….
(точно и пълно описание на фактическата обстановка),
 
 
Считам, че ……………………………..
 
Недаването на писмени обяснения в горепосочения срок ще бъде считано за отказ от Ваша страна.
 
 
 
Работник/служител: ……………………………(подпис)
…………………………………………(дата на връчване)
 
Работодател: ……………………………………………….
(длъжност, подпис, печат)

Как се пише обяснение – Пример

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.8 / 5. Брой гласове: 53

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!