Как се пише план-конспект?

4.7
(6)

Научете как се пише план-конспект – какво е това, съвети за писане и изработване. Отлични съвети за отлични оценки.

Какво е план-конспект?

План-конспектът е документ, който предоставя преглед на предложената теза, включително изследователския въпрос, преглед на литературата, методология и очаквани констатации/резултати. Може да бъде полезно да включите този документ във вашата дипломна работа или дори като част от предложение за финансиране.

Каква е целта на план-конспектът?

Целта на план-конспекта към труда ви е да предостави на потенциалните читатели ясно разбиране на предложения проект / теза, включително изследователския(ите) въпрос(и), теоретична рамка и методологически подход. Резюмето трябва също така да включва кратко резюме на констатациите/резултатите, които се очакват от проучването.

Когато пишете синопсис или план-коснпект към своята теза, е важно да бъдете кратки и да се придържате към ключовите точки. Също така е важно да се гарантира, че документът е добре организиран и лесен за четене. Ето няколко съвета за писане на синопсис и план-резюме на теза:

Как се пише план-конспект?

 1. Започнете с въвеждане на изследователския(ите) въпрос(и) и предоставяне на кратък преглед на теоретичната рамка, която ще бъде използвана в изследването.
 2. След това представете обобщение на прегледа на литературата, включително обсъждане на текущото състояние на знанията в областта и как предложеното от вас проучване ще допринесе за съществуващите изследвания.
 3. След това опишете методологичния подход, който ще бъде използван в изследването, включително описание на дизайна на изследването и всеки статистически анализ, който ще бъде извършен.
 4. Накрая, обобщете констатациите/резултатите, които се очакват от проучването, включително дискусия за това как резултатите ще допринесат за областта на изследването.

План-конспектът трябва да са с дължина не повече от 2-3 страници и трябва да бъдат написани на ясен, сбит език. Важно е да запомните, че целта на резюмето е да предостави общ преглед на предложената теза, така че избягвайте да навлизате в твърде много подробности. Ако имате някакви въпроси относно написването на синопсис на дипломна работа или резюме на план, моля, свържете се с вашия дипломен ръководител и съветник за съдействие.

план-конспект на учебен предмет и урок

Ако пък пишете план-конспект на урок по даден предмет, то трябва да се постараете да обобщите най-важните точки от урока в една добре систематизирана структура. Използвайте римски и арабски цифри и степенувайте по важност. Например:

Заглавие на урока

I. Тема

 1. Подтема
  1.1. Основни точки
 2. Подтема 2
  2.2 Основен момент и период

Как се пише план-конспект на дисциплина, учебна програма или курс?

Когато създавате учебна програма за вашия курс, важно е първо да планирате темите, които ще обхванете, и след това да разработите задачи и оценки по тези теми. Добре организираната учебна програма ще ви помогне да гарантирате, че вашите ученици отговарят на всички учебни цели за вашия курс и ще ви помогне да поддържате правилния път към образователното развитие.

За да създадете план за учебна програма, ще трябва да:

 1. Определете тематичните области, които искате да обхванете във вашия курс.
 2. Начертайте съдържание, което очертава основните теми и подтеми, които ще обсъждате.
 3. Създайте идеи за задачи и оценяване, които съответстват на темите във вашето съдържание.
 4. Конкретизирайте всяка тема по-подробно, включително описание на това, което учениците ще научат и видовете задачи, които ще бъдат възложени.
 5. Направете окончателни редакции и ревизии на вашия план за учебна програма.

Когато създавате своя учебен план, важно е да бъдете възможно най-конкретни относно темите, които ще покривате, и задачите, които учениците ще трябва да изпълнят. Това ще помогне да се гарантира, че вашият курс е добре организиран и отговаря на учебните цели, които сте си поставили. Освен това, ако сте изчерпателни относно вашите очаквания, ще ви помогне да избегнете недоразумения или объркване от страна на вашите ученици.

Успех в създаването на вашия план за учебна програма!

Благодаря ви, че четете! Надявам се тази статия да е била полезна. Моля, не се колебайте да я споделите с вашите приятели и колеги.

Свързани теми:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.7 / 5. Брой гласове: 6

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!