Как се пише увод на дипломна работа?

4.9
(10)

Кратко обяснение за това как се пише увод на дипломна на работа. Цели на писането на въведения. Елементи и често срещани грешки, открити в дипломните работи на повечето студенти.

Какво е увод на дипломна работа?

Уводът на дипломната работата се пише, за да обясни за какво се говори в целият документ. Той трябва да даде на читателя достатъчно информация, за да може да разбере защо или как е разработен труда, може да се използва като причина за обосноваване на необходимостта от изследване по текущата тема.

Обикновено, читателите четат увода преди да прочететат целия доклад и го считат за резюме, но това е погрешно тълкуване. Двете неща са коренно различно. Уводът трябва да осигурява на читателя по-добро разбиране на темата и на това, което предстои да прочете. Той му дава причини защо трябва да инвестира времето си, за да прочете текста ви докрай. Затова и уводът на дипломната ви работа трябва да бъде силен, интересен, нетрадиционен.

Кога се пише увод на дипломна работа?

Запомнете: Уводът на дипломна работа се пише НАКРАЯ. В началото на писането можете да нахвърляте основни опорни точки, но не започвайте с него. Уводът ви трябва да бъде същият като обобщението, затова и двете се пишат след като дипломната ви работа е готова напълно.

Как се пише увод на дипломна работа?

Не е толкова лесно да напишете увод на дипломна работа, колкото може би изглежда.

Целият смисъл на писането на академична статия или дипломна работа е просто да се обясни определен феномен – независимо дали целта е доказване/опровергаване на нещо, даване на вашето мнение по темата, правене на предложения, които намирате за достатъчно значими, за да включите в дисертацията си или друга причина, която би била включена в този тип задание.

Уводът на дипломна работа често е и обобщаване на основните точки, за които човек ще говори във всяка от главите си. Има много различни причини, по които някой може да се опише изследванията, които е направил, а наличието на основателни причини за предприемане на изследването е един от начините да убедите читателите си да инвестират времето си в четене на останалата част от вашата дипломна работа.

Например, има много причини, поради които някой може да иска да проведе проучване по важна тема. Например, можете да напишете въведение за дипломна работ ана тема „Ползите от ежедневното спортуване“. Тогава ще трябва да обясните защо твърдението ви е вярно, какви ползи могат да бъдат изкарани от това и дали има недостатъци, които биха надвишили предимствата.

Как се пише: Какво съдържа уводът на дипломната работа?

Когато пишете увод на дипломна работа трябва да запомните, че той трябва да съдържа няколко ключови елемента:

 • Избор на тема на дипломната работа
 • Актуалност на темата и приложение днес
 • Основна цел на дипломната ви работа
 • Метод на проучване
 • Какво предстои?

Защо те избрали тази тема за дипломна работа?

В увода е добре да започнете с едно положително и мотивирано отношение към темата за дипломна работа. Напишете защо сте избрали темата – лична мотивация, професионален интерес. Не се фокусирайте върху личните подбуди, а върху научните. Напишете, че искате да допринесете за изучаването на определен проблем или да добавите ново знание към дадена тема, която е значима. Обяснете защо е значима за вас и за общността. Ако става въпрос за нещо ново, споделете че искате да изследвате новият феномен.

Защо темата е актуална?

Дори най-добрата дипломна работа е ненужна, ако е по тема, за която има твърде много информация вече в интернет. В увода е мястото да напишете защо темата е актуална и защо знанието, което ще предоставите е приложимо. За кого е приложимо? За кого е полезно? Аргументирайте актуалността с източник, практика, докажете с данни, че в момента се говори много за вашата тема.

Каква е целта на дипломната ви работа?

Определете си цел. Опишете целта на дипломната си работа в увода. Целта трябва да:

 • да решава проблем
 • да открива нова информация или да разкрива нещо ново
 • да доказва нещо

Как ще изследвате? Проуване за дипломна работа

В увода трябва да опишете кой е избраният от вас метод за изследване на избраната тема. Например: Емпирично изследване. Опишете как ще съберете данните, дали използвате въпросници (физически) или онлайн анкета. Обобщете колко респондента мислите да допитате, как ще обработите данните. Включете хипотезите, които искате да проверите с изследването.

Какво следва?

Никой не иска да чете нещо, което няма да му свърши работа. Затова, за да спестите време на читателите си, просто представете още в увода какво предстои в следващите части от труда ви. Например: В първа част са/ще бъдат разгледани… Във втора част… Проведено е изследване относно.. Изработен е авторски проект на тема…, който има за цел…

Качеството на добрата академична статия се определя от качеството на стила на писане, който използваte. Има няколко насоки, които трябва да се следват, за да се напише висококачествена дипломна работа и едно от тях е ефективното въведение – т.е. добрият увод. Най-важната част от вашата статия се крие във вашия увод, защото това е мястото, където привличате читателите към работата си и ги убеждавате, че си заслужава да прочетат останалата част от вашето проучване.

Така, че запомнете следните точки, когато пишете увод на дипломна работа:

 1. Какъв е проблемът или въпросът, който задавате в статията?
 2. Как вашата статия ще отговори на този въпрос?
 3. Значението на проблема или въпроса днес!
 4. Кратко резюме на вашия доклад.

Имаете нужда от още информация за писането на дипломна работа? Ето няколко полезни статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.9 / 5. Брой гласове: 10

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!